Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Me maalaamme suurella!

Tule terävöittämään ja tukemaan kokoomuksen järjestötoimintaa

Kokoomus on historiaansa kunnioittava aktiivinen, avoin ja ihmiseen luottava tulevaisuuspuolue, joka rakentaa ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Järjestötoiminnan verkoston tarkoituksena on kehittää osallistumisen mahdollisuuksia kokoomustoiminnassa, tukea paikallista ja alueellista toimintaa sekä tunnistaa ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Verkoston puheenjohtajina toimivat Riina Aspila ja Leena Zittling. Verkoston sihteeri on Malviina Heinä.

Verkosto toteuttaa tarkoitustaan ja tavoitettaan vaikuttajaklubien kautta. Klubeja kootaan tarpeen ja kokoomuskentän toiveiden mukaan. Klubien tehtävänä on luoda edellytyksiä, innostaa, avustaa sekä inspiroida jäseniä ja yhdistyksiä.

Verkostossa toimivat seuraavat klubit:

Osallistumistavat-klubin tarkoituksena on ideoida ja kehittää tapoja osallistua puoluetoimintaan ja politiikkaan nykyaikaan sopivilla ja uusilla tavoilla ja siten madaltaa ihmisten kynnystä lähteä mukaan yhteiskunnalliseen harrastukseen.  Klubi kannustaa paikallis- ja aluetoimintaa rajat ylittävään yhteistyöhön ja kehittää kokoomuslaisten yhdistysten kanssa uusia jäsenpalveluita ja jäsenhankinnan tapoja. Tavoitteena on paikallisesti näkyvämpi ja mukaansa houkutteleva kokoomuslaisuus kaikkialla Suomessa.  Klubin puheenjohtaja on Keijo Tauriainen Seinäjoelta ja varapuheenjohtaja Anna-Liisa Lämsä Oulusta.

Vaaliklubi inspiroi jäseniään löytämään vaalityön tekemiselle uusia toteuttamistapoja perinteisten toimintojen rinnalle. Se haastaa innostumaan ja innostamaan vaalityön tekemiseen sekä kehittää vaalityötä paikallisella, alueellisella ja valtakunnan tasolla. Klubi on tarkoitettu erityisesti yhdistysten vaalipäälliköille ja vaalityöstä kiinnostuneille kokoomuslaisille. Vaaliklubin puheenjohtaja on Marjukka Hentilä Järvenpäästä.

Parhaat palat -klubi etsii hyviä käytänteitä kentältä, jalostaa, jalkauttaa ja monistaa niitä muidenkin käyttöön. Jo olemassa olevien toimintatapojen lisäksi kehitetään uusia. Kulttuuria, yhdistysten välistä yhteistyötä, tempauksia, mitä tahansa – parhaat ideat käyttöön ja levitykseen! Tämä on klubi toiminnasta, tekemisestä ja ideoinnista kiinnostuneille kokoomuslaisille. Parhaat Palat -klubin puheenjohtajana toimii Veikka-Petteri Kuusisto Helsingistä.

Svenska gruppen on ruotsinkielisille ja kaksikielisille tarkoitettu vaikuttajaryhmä, joka tarjoaa helpon tavan päästä mukaan kokoomuslaiseen tekemiseen ja asioiden äärelle ruotsin kielellä, ilman yhdistyshallinnon pyörittämisen rasitteita. Puheenjohtajana klubissa toimii Ted Apter. Sihteeri on Veera Hellman.

Digiklubi kokoaa yhteen kokoomuslaisia ja kokoomushenkisiä uusien teknologioiden asiantuntijoita ja niiden käyttötapojen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä. Se pohtii sekä sähköisten toimintatapojen kehittämistä järjestötoiminnassa että digitalisaatioon liittyviä politiikkakysymyksiä. Klubin puheenjohtaja on Miia Lindell ja sihteeri Perttu Koistinen.

Lue täältä hyvät käytänteet 1.0

Lue tästä hyvät käytänteet 2.0

Hyvät käytänteet 3.0 julkaistaan maalikuussa 2020


Järjestöluotsit

Järjestöluotsit – kokoomuskentän mentorit

Kokoomuksen historian ensimmäiset järjestöluotsit on koulutettu ja ovat palveluksessanne!

Kokoomuksen järjestötoiminnan verkosto (JTV) on yksi puolueemme yhdestätoista verkostosta. Verkosto perustettiin Lappeenrannan puoluekokouksessa 2016 tukemaan kentän toimintaa. Järjestötoiminnan verkoston tarkoituksena on kehittää osallistumisen mahdollisuuksia kokoomustoiminnassa, tunnistaa ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä tukea paikallista ja alueellista toimintaa.

Toteutamme tarkoitustamme kunnioittamalla alhaalta ylöspäin olevaa toimintaa, vahvistamalla luottamuspääomaa sekä tiivistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä tuomalla uusia toimintamalleja.

Tätä tehtävää varten koulutamme järjestöluotseja eri puolille Suomea. Luotsit ovat järjestökenttämme tukena. He ovat mentoreita ja sillanrakentajia. He fasilitoivat ja valmentavat. He tuovat uutta näkökulmaa, uusia yhteistyön työkaluja ja innovatiivisia toimintamalleja. Saamansa työkalupakin avulla he tunnistavat erilaisuuksia ja osaavat kääntää haasteet voimavaraksi.

Voimavaraksi, joka luo dynaamista toiminta- ja johtamiskulttuuria. Järjestöluotsit voivat työkalujensa avulla avustaa paikallis- ja aluetoimintaa löytämään hyviä vaaliehdokkaita ja rakentamaan ehdokasprofiileja.

Luotsien tukena toimi luotsitiimi, johon kuuluu luotsin lisäksi piirien toiminnanjohtajia, järjestötoiminnan verkoston ja Kansion edustajia. Ensimmäinen pilottikoulutus toteutettiin viidellä eri alueella; Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Savo-Karjala ja Lappi.

Kaikkiaan luotseja koulutettiin helmikuussa 2020 13 henkilöä. Koulutetut luotsit tulevat olemaan kevään aikana yhteydessä piireihin ja kunnallis- ja aluejärjestöihin voidakseen kartoittaa alueiden tarpeita ja yhteistyön tasoa.

Esittelyssä valmistuneet järjestöluotsit:

Pohjoinen-Suomi: Joni Määttä, Riitta Savukoski, Santeri Kirkkala

Länsi-Suomi: Keijo Tauriainen, Hannele Nordfors, Jouni Markkanen

Itäinen- ja Kaakkoinen-Suomi: Otto Elo, Tuija Kastari, Veli-Pekka Manninen

Eteläinen-Suomi: Miikka Soivio, Marianne Sipilä, Kaisa Säily

Pää-Luotsi: Leena Zittling


Kansainvälinen kansalaisjärjestöpäivä

Maailman kansalaisjärjestöpäivä (World NGO Day) on kerran vuodessa helmikuun 27. päivä vietettävä järjestöjen päivä maailmassa. Ensimmäisen kerran päivä tunnustettiin virallisesti 12 Baltian maan taholta vuonna 2010 Baltic Sea NGO Forumin yhteydessä.

Tämän jälkeen päivä on tunnustettu Yhdistyneiden Kansakuntien, EU johtajien ja muiden kansainvälisten järjestöjen taholta vuonna 2014. Kansainvälistä kansalaisjärjestöpäivää on juhlittu vuosina 2010-2019 kuudessa maanosassa ja 96 maassa tähän mennessä. Helsingissä maailmankongressi oli vuonna 2014.

Maailmassa arvioidaan olevan 10 miljoonaa järjestöä ja näissä arvioidaan työskentelevän 50 miljoonaa ihmistä. Vuoteen 2030 mennessä määrän arvellaan kaksinkertaistuvan! Poliittiset puolueet ovat tärkeä osa tätä kansalaisjärjestötoimintaa vahvana yhteiskunnallisena keskustelijana.

Päivän viettäminen on oiva keino aktivoida paikallistoimintaa ja aloittaa vahvaa yli rajojen olevaa yhteiskuntakeskustelua tulevia kuntavaaleja ajatellen.

Tänä vuonna juhlapäivää vietetään kahvin merkeissä 27.02.2020. Koulutetut JärjestöLuotsit tulevat tukemaan alueellista toimintaa päivän järjestämisessä. Kerätään alueella olevia järjestöjä keskustelun äärelle, kuunnellaan herkällä korvalla heidän ajatuksiaan ja kysellään, mitä asioita seuraavissa kuntavaaleissa heidän mielestään puolueemme pitäisi nostaa agendalle.

Ilmoita järjestöluotseillemme, mikäli paikallisyhdistyksesi/alue-kunnallisjärjestösi viettää juhlapäivää, niin kokoamme tiedot kenttämme käyttöön.


Verkoston vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Leena Zittling, puheenjohtaja
leena@zittling.eu, +358 40 900 1910

Riina Aspila, puheenjohtaja
riina.aspila@live.com, +358 40 560 3465

Malviina Heinä, sihteeri
malviina.heina@gmail.com, +358 40 743 8942

Muut verkostot:

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Elinkeino­politiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­verkosto

Työelämä­verkosto