Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoo­mus alueel­lasi

Kokoo­mus
alueel­lasi

Tule rohkeasti mukaan toimin­taan!

Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä koko Suomessa. Alueel­lista toimin­taa johtaa kunkin alueen piiri­jär­jestö ja toimin­taan voit lähteä mukaan helposti – voit vaikka soit­taa alueesi toimis­toon ja kysyä, että mitä toimin­taa juuri sinulle olisi tarjolla! 13 alueel­lista toimis­toamme palve­le­vat jäse­niä ja teke­vät yhdessä paikal­li­syh­dis­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoo­mus­laista poli­tiik­kaa. Toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat oman alueensä päivit­täi­sestä toimin­nasta ja piiri­jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jat ja -halli­tuk­set vastaa­vat poli­tii­kasta.

Skip to content