Sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet pyrki­vät hyvään. Kukapa nyt hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Tai olisi sitä mieltä, että viis kouluista, kyllä elämä opet­taa.

Eipä kukaan ole väit­tä­nyt, että turha sitä on heti lääkä­riin rynnätä, koska jonos­sa­kin para­nee. Ei ole kuultu myös­kään hurraa-huutoja ilmas­ton lämpe­ne­mi­selle, koska nyt voi vihdoin vaih­taa kalsa­rit lyhyi­siin jo ennen juhan­nusta.

Kyse ei ole niin­kään tavoit­teista, vaan keinoista. Siitä miten kaikki hyvä saadaan aikaan. Ratkai­sun avain ei ole se, että uskal­taa työn­tää kätensä syvälle yhtei­seen kirs­tuun. Enem­män­kin se, että tekee töitä sen eteen, että kirs­tussa kiil­tää muukin kuin messin­ki­nen pohja?

Kokoo­muk­sen fokus on ensin jaet­ta­van teke­mi­sessä ja vasta sitten jaka­mi­sessa. Tyhjä jääkaappi pysyy nimit­täin tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Miksi emme raken­taisi Suomeen maail­man inhi­mil­li­sintä mark­ki­na­ta­loutta? Ellei muuten niin siksi, että kun talous toimii, syntyy työtä ja työpaik­koja. Niistä taasen kertyy valtiolle ja kunnille jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää hyvin­voin­ti­pal­ve­luja.

Hyvin­voin­nin yhtälö on oikeas­taan hyvin simp­peli ja järkeen­käypä. Siksi kokoo­mus­lai­suus ei ole itse­kästä ja kylmän­kal­vak­kaa, vaan humaa­neinta poli­tiik­kaa. Se ei ainoas­taan puhu kauniita ja pyri hyvään, se käärii hihat ja tekee hyvää.

Siksi sydän on aina oikealla – satoi tai pais­toi.

Tutustu kunta­vaa­lieh­dok­kai­siimme

Katso kunta­vaa­li­vi­deomme

Skip to content