Kokoomus.fi / Kunnal­lis­jär­jes­töt

Kunnal­lis­jär­jes­töt

Kunnissa, joissa toimii useampi Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys, kunta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lusta vastaa kunnal­lis­jär­jestö. Kunnal­lis­jär­jes­töön kuulu­vat kaikki kunnan alueella toimi­vat Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tyk­set. Kunnal­lis­jär­jes­tön halli­tus johtaa paikal­lista kunnal­lis­po­li­tiik­kaa yhteis­työssä valtuus­to­ryh­män kanssa.

Häme

Kokoo­muk­sen Hämeen­lin­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.
Kokoo­muk­sen Lahden Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Kaak­kois-Suomi

Kokoo­muk­sen Lappeen­ran­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Kotkan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Mikke­lin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Savon­lin­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.
Kokoo­muk­sen Kouvo­lan kunnal­lis­jär­jestö

Keski-Suomi

Kokoo­muk­sen Jyväs­ky­län Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Lappi

Kokoo­muk­sen Kemin Kunnal­lis­jär­jestö ryKokoo­muk­sen Rova­nie­men Kunnal­lis­jär­jestö ryKokoo­muk­sen Tornion Kunnal­lis­jär­jestö ry

Pirkan­maa

Kokoo­muk­sen Lempää­län Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Sasta­ma­lan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Tampe­reen Alue­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Valkea­kos­ken Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Ylöjär­ven Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Pohjan­maa

Kokoo­muk­sen Kauha­joen Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Kauha­van Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Lapuan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Seinä­joen Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Vaasan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Savo-Karjala

Kokoo­muk­sen Kuopion Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Pohjois-Pohjan­maa

Kokoo­muk­sen Oulun Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Sata­kunta

Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Rauman Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Uusi­maa

Kokoo­muk­sen Espoon alue­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Vantaan alue­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Vihdin kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Nurmi­jär­ven kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Lohjan kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Tuusu­lan kunnal­lis­jär­jestö ry.

Varsi­nais-Suomi

Kokoo­muk­sen Kaari­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Naan­ta­lin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Raision Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Turun Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Uuden­kau­pun­gin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Salon kunnal­lis­jär­jestö

Skip to content