Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kunnallisjärjestöt

Kunnal­lis­jär­jes­töt

Kunnissa, joissa toimii useampi Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys, kunta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lusta vastaa kunnal­lis­jär­jestö. Kunnal­lis­jär­jes­töön kuulu­vat kaikki kunnan alueella toimi­vat Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tyk­set. Kunnal­lis­jär­jes­tön halli­tus johtaa paikal­lista kunnal­lis­po­li­tiik­kaa yhteis­työssä valtuus­to­ryh­män kanssa.

Häme

Kokoo­muk­sen Hämeen­lin­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.
Kokoo­muk­sen Lahden Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Kaak­kois-Suomi

Kokoo­muk­sen Lappeen­ran­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Kotkan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Mikke­lin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Savon­lin­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.
Kokoo­muk­sen Kouvo­lan kunnal­lis­jär­jestö

Keski-Suomi

Kokoo­muk­sen Jyväs­ky­län Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Lappi

Kokoo­muk­sen Kemin Kunnal­lis­jär­jestö ryKokoo­muk­sen Rova­nie­men Kunnal­lis­jär­jestö ryKokoo­muk­sen Tornion Kunnal­lis­jär­jestö ry

Pirkan­maa

Kokoo­muk­sen Lempää­län Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Sasta­ma­lan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Tampe­reen Alue­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Valkea­kos­ken Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Ylöjär­ven Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Pohjan­maa

Kokoo­muk­sen Kauha­joen Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Kauha­van Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Lapuan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Seinä­joen Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Vaasan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Savo-Karjala

Kokoo­muk­sen Joen­suun Kunnal­lis­jär­jestö ry.
Kokoo­muk­sen Kuopion Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Pohjois-Pohjan­maa

Kokoo­muk­sen Oulun Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Sata­kunta

Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Rauman Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Uusi­maa

Kokoo­muk­sen Espoon alue­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Vantaan alue­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Vihdin kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Nurmi­jär­ven kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Lohjan kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Tuusu­lan kunnal­lis­jär­jestö ry.

Varsi­nais-Suomi

Kokoo­muk­sen Kaari­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Naan­ta­lin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Raision Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Turun Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Uuden­kau­pun­gin Kunnal­lis­jär­jestö ry.Kokoo­muk­sen Salon kunnal­lis­jär­jestö

Skip to content