• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kunnal­lis­jär­jes­töt

  Kunnal­lis­jär­jes­töt

  Kunnallis­järjestöt

  Kunnissa, joissa toimii useampi Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tys, kunta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lusta vastaa kunnal­lis­jär­jestö. Kunnal­lis­jär­jes­töön kuulu­vat kaikki kunnan alueella toimi­vat Kokoo­muk­sen jäse­nyh­dis­tyk­set. Kunnal­lis­jär­jes­tön halli­tus johtaa paikal­lista kunnal­lis­po­li­tiik­kaa yhteis­työssä valtuus­to­ryh­män kanssa. Jos havait­set listassa puut­teita tai virheitä, pyydämme rapor­toi­maan niistä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi.

  Häme

  Kokoo­muk­sen Hämeen­lin­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Lahden Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kaak­kois-Suomi

  Kokoo­muk­sen Lappeen­ran­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Imat­ran Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Kotkan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Mikke­lin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Savon­lin­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Keski-Suomi

  Kokoo­muk­sen Jyväs­ky­län Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Lappi

  Kokoo­muk­sen Kemin Kunnal­lis­jär­jestö ry

  Kokoo­muk­sen Rova­nie­men Kunnal­lis­jär­jestö ry

  Kokoo­muk­sen Tornion Kunnal­lis­jär­jestö ry


  Pirkan­maa

  Kokoo­muk­sen Lempää­län Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Sasta­ma­lan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Tampe­reen Alue­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Valkea­kos­ken Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Ylöjär­ven Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Pohjan­maa

  Kokoo­muk­sen Kauha­joen Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Kauha­van Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Lapuan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Seinä­joen Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Vaasan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Savo-Karjala

  Kokoo­muk­sen Kuopion Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Pohjois-Pohjan­maa

  Kokoo­muk­sen Oulun Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Sata­kunta

  Kokoo­muk­sen Porin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Rauman Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Uusi­maa

  Kokoo­muk­sen Espoon alue­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Vantaan alue­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Vihdin kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Nurmi­jär­ven Alue­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Lohjan kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Tuusu­lan kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Varsi­nais-Suomi

  Kokoo­muk­sen Kaari­nan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Naan­ta­lin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Raision Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Turun Kunnal­lis­jär­jestö ry.

  Kokoo­muk­sen Uuden­kau­pun­gin Kunnal­lis­jär­jestö ry.