Kunnal­lis­jär­jestöt – kokoomus.fi
MENU
Kunnal­lis­jär­jestöt

Kunnal­lis­jär­jestöt

Kunnallis­järjestöt

Kunnissa, joissa toimii useampi Kokoo­muksen jäsenyh­distys, kunta­vaalien ehdokas­a­set­te­lusta vastaa kunnal­lis­jär­jestö. Kunnal­lis­jär­jestöön kuuluvat kaikki kunnan alueella toimivat Kokoo­muksen jäsenyh­dis­tykset. Kunnal­lis­jär­jestön hallitus johtaa paikal­lista kunnal­lis­po­li­tiikkaa yhteis­työssä valtuus­to­ryhmän kanssa. Jos havaitset listassa puutteita tai virheitä, pyydämme rapor­toimaan niistä osoit­teeseen info@kokoomus.fi.

 

Häme

Kokoo­muksen Hämeen­linnan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Lahden Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kaakkois-Suomi

Kokoo­muksen Lappeen­rannan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Imatran Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Kotkan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Mikkelin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Savon­linnan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Keski-Suomi

 

Kokoo­muksen Jyväs­kylän Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Lappi

Kokoo­muksen Kemin Kunnal­lis­jär­jestö ry

 

Kokoo­muksen Rovaniemen Kunnal­lis­jär­jestö ry

 

Kokoo­muksen Tornion Kunnal­lis­jär­jestö ry


Pirkanmaa

 

Kokoo­muksen Lempäälän Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Sasta­malan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Tampereen Aluejär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Valkea­kosken Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Ylöjärven Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Pohjanmaa

Kokoo­muksen Kauhajoen Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Kauhavan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Lapuan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Seinäjoen Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Vaasan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Savo-Karjala

Kokoo­muksen Kuopion Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Pohjois-Pohjanmaa

Kokoo­muksen Oulun Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Satakunta

Kokoo­muksen Porin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Rauman Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Uusimaa

Kokoo­muksen Vantaan kunnal­lis­jär­jestö ry.

Kokoo­muksen Vihdin kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Nurmi­järven Aluejär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Lohjan kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Tuusulan kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Varsinais-Suomi

Kokoo­muksen Kaarinan Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Naantalin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Raision Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Turun Kunnal­lis­jär­jestö ry.

 

Kokoo­muksen Uuden­kau­pungin Kunnal­lis­jär­jestö ry.

Kokoomus.fi