Kokoomus.fi
Jäsen­palvelu
Suosi­tuimmat artik­kelit

Jäsen­palvelu

Jäsen­palvelu ja Nykypäivän tilaus­palvelu on kesätauolla 29.6. – 5.8.2018 välisenä aikana. Palve­lemme normaa­listi jälleen 6.8.2018 lähtien. Kokoo­muksen jäsen­palvelu toivottaa hyvää kesää!

Kokoo­muksen jäsen­palvelu auttaa mielellään! Jäsen­palvelu neuvoo sinua muun muassa jäsen­las­ku­asioissa, puolu­eeseen liitty­miseen liitty­vissä kysymyk­sissä, auttaa paikal­li­syh­dis­tys­siir­roissa, jäsen­si­vuille kirjau­tu­mi­sessa ja yleensä jäsenyyteen liitty­vissä asioissa. 

Olethan yhtey­dessä – parhaiten tavoitat jäsen­pal­velun sähkö­pos­titse: jasenpalvelu@kokoomus.fi

Palve­lemme myös puheli­mitse ma-to klo 9–13 numerossa 020 7488 424

 

Kokoomus.fi