Kokoo­muk­sen uutis­huone

Kokoo­muk­sen vies­tintä palve­lee niin mediaa kuin kansa­lai­sia kaikissa puolu­een vies­tin­tään liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Etsitkö sopi­vaa haas­ta­tel­ta­vaa? Onko sinulla kysy­myk­siä kokoo­muk­sen vies­teistä, tapah­tu­mista tai visu­aa­li­sista ratkai­suista? Etsitkö tuoreim­pia linjauk­sia sinua kiin­nos­ta­vasta kysy­myk­sestä? Ota yhteyttä!  

Skip to content