Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta

Tietoa
kokoo­muk­sesta

Olemme vuonna 1918 perus­tettu poliit­ti­nen puolue ja kansan­liike, joka haluaa kehit­tää Suomea vastuul­li­sesti.

Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Kokoo­mus on paljon muuta­kin kuin kansan­edus­ta­jamme ja meppimme – me olemme kansan­liike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla taval­lamme. Kokoo­mus on aatteel­li­nen harras­tus, jonka parissa opitaan uutta ja tava­taan mahta­via ihmi­siä.

Puheen­joh­ta­jat

Puheenjohtaja, kansanedustaja

Petteri Orpo

Varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Antti Häkkä­nen

Varapuheenjohtaja, Tampereen pormestari

Anna-Kaisa Ikonen

Varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Elina Valto­nen

Edus­kunta

Kokoo­mus sai kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­leissa 38 kansan­edus­ta­jaa. Olemme paik­ka­mää­rässä mitat­tuna edus­kun­nan kolman­neksi suurin puolue.

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kai Mykkä­nen

Kansan­edus­ta­jat

Heikki Autto

Markku Eestilä

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Janne Heik­ki­nen

Timo Heino­nen

Antti Häkkä­nen

Kalle Joki­nen

Atte Kaleva

Pia Kauma

Ville Kaunisto

Pihla Keto-Huovinen

Pihla Keto-Huovi­­nen

Marko Kilpi

Jari Kinnu­nen

Pauli Kiuru

Jukka Kopra

Terhi Koulu­mies

Mia Laiho, kokoomus

Mia Laiho

Matias Mart­ti­nen

Sari Multala

Kai Mykkä­nen

Petteri Orpo

Jaana Pelkonen, kokoomus

Jaana Pelko­nen

Paula Risikko

Janne Sankelo

Sari Sarko­maa

Arto Sato­nen

Saara-Sofia Siren, kokoomus

Saara-Sofia Sirén

Ruut Sjöblom

Mari-Leena Talvitie, kokoomus

Mari-Leena Talvi­tie

Kari Tolvanen, kokoomus

Kari Tolva­nen

Elina Valto­nen

Heikki Vest­man

Sofia Vikman, kokoomus

Sofia Vikman

Anne-Mari Viro­lai­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Ben Zyskowicz

Euro­par­la­mentti

Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa. Vuoden 2019 euro­vaa­leissa kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana euro­puo­lu­eena ja kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen ero toiseksi tullee­seen puolu­ee­seen oli kokoo­muk­sen histo­rian suurin, 4,8 %-yks.

europarlamentaarikko

Sirpa Pieti­käi­nen

europarlamentaarikko

Petri Sarva­maa

europarlamentaarikko

Henna Virk­ku­nen

Kunta­pää­tök­sen­teko

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Kokoo­mus on Suomen suurin kunta­puo­lue.

Turun pormestari

Minna Arve

Tuusulan pormestari

Kalle Ikkelä

Varapuheenjohtaja, Tampereen pormestari

Anna-Kaisa Ikonen

Pirkkalan pormestari

Marko Jarva

Juhana Vartiainen, kokoomus

Helsingin pormestari

Juhana Vartiai­nen

Skip to content