Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta

Tietoa
kokoo­muk­sesta

Olemme vuonna 1918 perus­tettu poliit­ti­nen puolue ja kansan­liike, joka haluaa kehit­tää Suomea vastuul­li­sesti.

Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Kokoo­mus on paljon muuta­kin kuin kansan­edus­ta­jamme ja meppimme – me olemme kansan­liike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla taval­lamme. Kokoo­mus on aatteel­li­nen harras­tus, jonka parissa opitaan uutta ja tava­taan mahta­via ihmi­siä.

Puheen­joh­ta­jat

Puheen­joh­taja, päämi­nis­teri, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, puolus­tus­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kunta- ja alue­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Anna-Kaisa Ikonen

Vara­pu­heen­joh­taja, ulko­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Edus­kunta

Kokoo­mus sai kevään 2023 edus­kun­ta­vaa­leissa 48 kansan­edus­ta­jaa. Olemme paik­ka­mää­rässä mitat­tuna edus­kun­nan suurin puolue.

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Matias Mart­ti­nen

Kansan­edus­ta­jat

Pauli Aalto-Setälä

Heikki Autto

Markku Eestilä

Noora Fager­ström

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Janne Heik­ki­nen

Timo Heino­nen

Antti Häkkä­nen

Juha Hänni­nen

Anna-Kaisa Ikonen

Janne Jukkola

Aleksi Jäntti

Atte Kaleva

Pia Kauma

Ville Kaunisto

Mari Kaunis­tola

Pihla Keto-Huovinen

Pihla Keto-Huovi­­nen

Marko Kilpi

Teemu Kinnari

Pauli Kiuru

Jukka Kopra

Terhi Koulu­mies

Milla Lahden­perä

Mia Laiho, kokoomus

Mia Laiho

Jarno Limnell

Jarmo Lind­berg

Matias Mart­ti­nen

Sari Multala

Kai Mykkä­nen

Petteri Orpo

Karo­liina Parta­nen

Susanne Päivä­rinta

Paula Risikko

Aura Salla

Tere Sammal­lahti

Sari Sarko­maa

Arto Sato­nen

Saara-Sofia Sirén

Mari-Leena Talvi­tie

Pekka Toveri

Ville Valko­nen

Oskari Valtola

Elina Valto­nen

Heikki Vest­man

Sofia Vikman

Ville Väyry­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Ben Zyskowicz

Euro­par­la­mentti

Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa. Vuoden 2019 euro­vaa­leissa kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana euro­puo­lu­eena ja kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen ero toiseksi tullee­seen puolu­ee­seen oli kokoo­muk­sen histo­rian suurin, 4,8 %-yks.

Euro­par­la­men­taa­rikko

Mika Aaltola

Euro­par­la­men­taa­rikko, Kansan­edus­taja

Aura Salla

Euro­par­la­men­taa­rikko, Kansan­edus­taja

Pekka Toveri

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Kunta­pää­tök­sen­teko

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Kokoo­mus on Suomen suurin kunta­puo­lue.

Turun pormes­tari

Minna Arve

Tuusu­lan pormes­tari

Kalle Ikkelä

Pirk­ka­lan pormes­tari

Marko Jarva

Placeholder image

Tampe­reen pormes­tari

Kalervo Kummola

Juhana Vartiainen, kokoomus

Helsin­gin pormes­tari

Juhana Vartiai­nen

Skip to content