• FI
 • SV
 • MENU
  Tietoa kokoo­muk­sesta

  Tietoa kokoo­muk­sesta

  Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. 

  Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme ja meppimme – me olemme kansanliike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta ja tavataan mahtavia ihmisiä! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

  Kokoomus on Suomen vanhimman poliittisen liikkeen, Suomalaisen puolueen perinnön suora jatkaja. Suomen itsenäisyyden aamunkoitossa perustettu Kansallinen Kokoomuspuolue, yhteiskuntaa uudistavana voimana, otti tehtäväkseen tuoda yhteen eri kansanosat rakentamaan yhteistä isänmaata. Edelleenkin kokoomus on perustavimmalta olemukseltaan yhteiskuntaa rakentava ja uudistava, erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä yhteen kokoava arvopohjainen poliittinen liike.

  Kokoomuksen politiikan johtavina periaatteina ovat puolueen perustamisesta saakka olleet sovinnollisen kansalaishengen edistäminen, sosiaalisen nousun mahdollistaminen ja koulusivistyksen tarjoaminen kaikille sekä sukupuolten tasa-arvo ja työn kunnioitus. Kaiken perustana on luja oikeusvaltio ja ihmisten luottamusta nauttiva puolueeton järjestysvalta. Kokoomus on aina ymmärtänyt, että Suomen on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen ja toimeliaisuudesta palkitseva yhteiskunta. Jokaisen on voitava tuntea se omakseen.

  Arvot ja periaate-ohjelma

  Jäsen-palvelu

  Kannat

  Historia

  Kansio

  Kokoomus-puoti

  Dokumentti-arkisto

  BiF -
  Borgerlig samling i Finland

  Porvarillisen työn arkisto

  Kansallinen Kokoomus r.p.

  Kokoomus perustettiin vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä 9. joulukuuta 1918. Puolueen ruotsinkielinen nimi on Samlingspartiet. Puoluetoimisto sijaitsee Helsingissä, Kansakoulukujalla.

  Kokoomuksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajina kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Sanni Grahn-Laasonen ja Antti Häkkänen. Puolueessa ylintä valtaa käyttää puoluekokous ja kokoomusta johtaa puoluekokousten välillä puoluehallitus, jossa ovat edustettuina vaalipiireihin perustuvien kokoomuksen piirijärjestöjen lisäksi valtakunnalliset jäsenliitot. Puoluehallituksen valitsee puoluevaltuusto.

  Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kokoomuslaiset arvot jakava. Periaateohjelma on virallinen, puoluekokouksen hyväksymä asiakirja jossa on kuvattu kokoomuslainen maailmankatsomus.

  Toimintaamme voi osallistua myös jäsenliittojen kautta. Jäsenliittoja ovat Kokoomuksen nuorten liitto, Kokoomusopiskelijat ja Naisten liitto.

  Puolue-valtuusto

  Piiri-
  järjestöt

  Kokoomus-
  naiset

  Kokoomus-
  nuoret

  Kokoomus eduskunnassa

  Kokoomus sai kevään 2019 eduskuntavaaleissa 38 kansanedustajaa. Olemme paikkamäärässä mitattuna eduskunnan kolmanneksi suurin puolue. Kokoomus haluaa kehittää suomalaista hyvinvointivaltiota vastuullisella politiikalla.

  Kokoomuksen eduskuntaryhmää johtaa kansanedustaja Kai Mykkänen. Eduskunnassa Kokoomus on säätämässä lakeja, jotka tähtäävät kannustavaan, sivistyneeseen, välittävään ja suvaitsevaan yhteiskuntaan. Nykyhetkessä tehtävät valinnat määrittävät tulevaisuutta vuosiksi tai vuosikymmeniksi eteenpäin. Erityisesti ympäristön kuormittamisen vähentämiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä, joka alkaa jokaisen arkisista valinnoista. Päätöksenteossa paikallistasolta valtakunnalliselle, eurooppalaiselle ja kansainväliselle tasolle saakka on tehtävä johdonmukaisesti valintoja, jotka turvaavat ja edistävät ympäristön puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta, lajien säilymistä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämän vastuun kantaminen on se mitta, jolla tekojemme arvo kaikkein eniten määräytyy tulevien sukupolvien silmissä.

  Tutustu eduskuntaryhmään

  Kokoomus on kansainvälinen

  Tuemme demokratiaa, ihmisoikeuksien toteutumista ja vapaata markkinataloutta kansainvälisten suhteiden kautta eri valtiossa ja kansainvälisissä yhteisöissä.

  Kokoomus kuuluu European People's Party -puolueeseen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroopan parlamentissa.

  Kokoomus on kansainvälinen puolue, joka haluaa muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Teknologinen kehitys madaltaa ja hävittää rajoja niin, että koko globaalin yhteisön vuorovaikutus kasvaa. Näemme tämän avaavan hienoja mahdollisuuksia koko ihmiskunnan kannalta. Suomi on vahvimmillaan silloin, kun sen yhteydet ja vuorovaikutuskanavat niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti ovat täysimääräisesti käytössä. Sulkeutuminen olisi heikentymisen ja hiipumisen tie.

  Meidän suomalaisten on tietoisilla ratkaisuilla pyrittävä kokoamme suurempaan rooliin maailmanlaajuisten kysymysten kuten ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa ja ennaltaehkäisyssä. Parhaiten se onnistuu diplomatian, tieteen ja teknologian mahdollisuuksia tehokkaasti ja laaja-alaisesti hyödyntäen.

  Kokoomus tekee aktiivista työtä avoimemman, kansainvälisemmän ja menestyvämmän Suomen eteen. Euroopan yhdentyminen on tuonut enemmän hyvää kuin huonoa, vaikka se saattaa välillä unohtua. Vahva EU on jokaisen suomalaisen etu. Siksi Kokoomus haluaa määrätietoisesti kehittää EU:ta suomalaisten kannalta järkevään suuntaan.

  Vuoden 2019 eurovaaleissa kokoomus piti paikkansa Suomen suurimpana europuolueena ja kokoomuksen kannatuksen ero toiseksi tulleeseen puolueeseen oli kokoomuksen historian suurin, 4,8 %-yks. Euroopan parlamentissa on kolme kokoomuslaista euroedustajaa (MEP), Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Kokoomuksen europarlamentaarikot kuuluvat EPP-ryhmään.

  Kokoo-muksen MEPit

  EPP:n puolue-ohjelma

  Eurovaali-ehdokkaat