• FI
 • SV
 • MENU

  Julkaisut


  Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

  18.09.2019 Rekry-uutisia

  Kai Mykkä­nen: Rinteen riihessä työl­li­syys­rima alhaalla

  17.09.2019 Talous Työ

  Onko halli­tuk­sella rohkeutta uudis­tuk­siin?

  16.09.2019 Politiikka

  Ehdo­tuk­sia inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen

  13.09.2019 Työ

  Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

  Rekry-uutisia

  Kirjal­li­nen kysy­mys vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­sesta

  12.09.2019 Terveys

  Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

  09.09.2019 Terveys

  Uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko: Kokoo­mus on muuta­kin kuin vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa

  07.09.2019 Järjestö

  Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

  05.09.2019 Talous Työ Yrittäjyys

  Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

  04.09.2019 Järjestötoiminnan verkosto Verkostoblogit