Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen verkostojen vastuuhenkilöt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään puolu­een jäsen­si­vuilta.

Verkos­tot ovat mata­lan kynnyk­sen tapa vaikut­taa ja syven­tyä verkos­ton aihe­pii­riin. Verkos­to­jen tehtä­viin kuuluu muun muassa puolu­een ohjel­ma­val­mis­te­luun osal­lis­tu­mi­nen, verkos­ton aihee­seen liit­ty­vien tapah­tu­mien järjes­tä­mi­nen sekä yhtey­den vahvis­ta­mi­nen ja yllä­pito puolu­een jäse­nis­tön ja edus­kun­ta­ryh­män välillä. Verkos­to­jen aihe­jaot­telu noudat­taa eräin poik­keuk­sin edus­kun­nan valio­kun­tien aihea­lue­ja­koa.

Verkos­toissa on pääsään­töi­sesti kaksi puheen­joh­ta­jaa, joista toinen on kansan­edus­taja. Toimin­nan tekni­sen ja muun orga­ni­soin­nin tueksi sekä puheen­joh­ta­jien avuksi on sen lisäksi nimetty kulle­kin verkos­tolle sihteeri.

Seuraa­vat henki­löt ovat valittu verkos­to­jen puheen­joh­ta­jiksi kaudelle 2024-2026:

Talous­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Ville Valko­nen

Laura Åvall

Sihteeri

Char­lotta Lepo­niemi

Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Janne Jukkola

Urho Blom

Sihteeri

Eeva Kaita­luoma

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Teemu Kinnari

Tiina Perho

Sihteeri

Laura Kujala

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Oskari Valtola

Viliina Väli­mäki

Sihteeri

Salla Kuva

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Mia Laiho

Sanna Aunes­luoma

Sihteeri

Helen Josefs­son

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Saara-Sofia Sirén

Leena Virkki

Sihteeri

Veera Villi­kari

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Karo­liina Parta­nen

Sari Rautio

Sihteeri

Simo Juuti

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Timo Heino­nen

Riitta Savu­koski

Sihteeri

Toni Paka­ri­nen

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Sofia Vikman

Nina Suoma­lai­nen

Sihteeri

Jasmiina Salin

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Jukka Kopra

Iivari Marti­kai­nen

Sihteeri

Elina Riutta

Työelä­mä­ver­kosto

Puheen­joh­ta­jat

Terhi Koulu­mies

Veikka Kuusisto

Sihteeri

Antti Harjuoja

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Juha Hänni­nen

Heidi Grommi-Hukka­nen

Sihteeri

Akseli Mäen­pää

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Aleksi Jäntti

Johanna Sten­ros

Sihteeri

Akseli Lehto­nen

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Puheen­joh­ta­jat

Jarno Limnell

Marko Suok­nuuti

Sihteeri

Veijo Tikka

Eurooppa-verkosto

Puheen­joh­ta­jat

Heikki Autto

Sami Mati­kai­nen

Sihteeri

Jere Ojanen

Senio­ri­foo­rumi

Puheen­joh­ta­jat

Ville Väyry­nen

Heikki Soini­nen

Sihteeri

Marjo Keski­talo

Kirkol­lis­ver­kosto

Puheen­joh­ta­jat

Juha Rinta­mäki

Mauri Laakso

Sihteeri

Arttu Vuori

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content