Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Tiedote


Kokoo­mus esit­tää mitta­vaa kuntien pelas­tus­oh­jel­maa – krii­si­mil­jar­dilla turvat­tai­siin kuntien toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja perus­pal­ve­luja

03.04.2020 Tiedote

Kokoo­mus: Lapsia ja nuoria on pystyt­tävä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin - ”90-luvun laman virheet eivät saa tois­tua, kun krii­sin jälkiä hoide­taan”

02.04.2020 Tiedote

Arto Sato­nen: Mahdol­li­suus nope­aan lomaut­ta­mi­sen pitää kuulua kaikille

26.03.2020 Tiedote

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan kokoo­mus­vas­taava Timo Heino­nen: Kokoo­mus esit­tää 500 miljoo­naa yritys­ten tuke­mi­seen

24.03.2020 Tiedote

Kokoo­muk­sen Orpo: Suoja­va­rus­tei­den riit­tä­vyys on varmis­tet­tava

23.03.2020 Tiedote

Kokoo­muk­sen Talvi­tie: Kunnal­li­sen päätök­sen­teon toimit­tava myös poik­keus­o­loissa

Tiedote

Uuden­maan epide­mia-alueelle kiireesti lisä­ra­joi­tuk­sia

Tiedote

Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

18.03.2020 Tiedote

Kokoo­mus ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen

10.03.2020 Tiedote

Kokoo­mus julkisti turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linjauk­sensa – ”Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö”

06.03.2020 Tiedote