• FI
 • SV
 • MENU
  Kategoria: Tiedote

  Tiedote


  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Halli­tus jätti kaupun­git, vaikka rata­työt voisi aloit­taa heti

  25.06.2019 Tiedote

  Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

  04.06.2019 Järjestö Rekry-uutisia Tiedote

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

  Tiedote

  Kalle Joki­nen: Työmark­ki­na­jär­jes­töt voit­ti­vat vaalit ja kasaa­vat varjo­hal­li­tusta

  03.06.2019 Tiedote

  Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

  11.05.2019 Tiedote

  Kokoo­mus julkisti euro­vaa­lioh­jel­mansa “Uskomme Euroop­paan”

  02.05.2019 Tiedote

  Pamfletti: Näkö­alo­jen ja tasa-arvois­ten mahdol­li­suuk­sien Suomi

  12.04.2019 Tiedote

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit: Sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sen valmis­te­lusta perät­tö­miä väit­teitä

  11.04.2019 Tiedote

  Häkkä­nen: Pika­vip­pien mark­ki­nointi laitet­tava kuriin - mainon­nan rajoit­ta­mi­seen valmis­teltu uusia keinoja

  10.04.2019 Tiedote

  Risikko: Pohjan­maan turval­li­suusuh­kina erityi­sesti huumeet, liikenne ja verkossa tapah­tuva rikol­li­suus

  05.04.2019 Tiedote