Avaa/sulje valikko

Tiedote


Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

04.11.2019 Politiikka Tiedote

Mykkä­nen: EU:n kestä­vän turva­paik­ka­jär­jes­tel­män puute ei korjaannu tilan­netta pahen­ta­villa EU-meka­nis­meilla

12.10.2019 Tiedote
Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

07.10.2019 Tiedote

Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

27.08.2019 Tiedote

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

Politiikka Tiedote

Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus työl­li­syys­toi­mista: Kohti 60 000 uutta työpaik­kaa

21.08.2019 Tiedote

Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

20.08.2019 Tiedote

Kokoo­muk­sen Sarko­maa: Kummal­lista köyden­ve­toa halli­tuk­sessa – turva­taanko suoma­lais­ten osto­voima vai ei?

18.08.2019 Tiedote

Kokoo­muk­sen Kilpi: Liiken­ne­kuo­le­mien puolit­ta­mi­nen vielä kaukai­nen haave

03.08.2019 Tiedote

Kokoo­muk­sen Mykkä­nen: Onko tule­vai­suusin­ves­toin­nit tunnin raitei­siin peruttu?

20.07.2019 Tiedote