• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Tiedote

  Tiedote


  Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

  07.01.2020 Politiikka Tiedote

  Timo Heino­nen: Raha nuor­ten tera­pia­ta­kuuseen löydet­tävä

  23.11.2019 Tiedote

  Ruut Sjöblom: Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa huomioi­daan myös yrit­tä­jät

  22.11.2019 Tiedote

  Anna-Kaisa Ikonen: Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­nys risti­rii­dassa halli­tuk­sen tavoit­tei­den kanssa

  21.11.2019 Tiedote

  Marko Kilpi: Polii­sin pelas­tus kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa

  20.11.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Vaih­toeh­dos­samme viinit ruoka­kaup­poi­hin

  19.11.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Kauma ja Wallin­heimo: Kokoo­mus esit­tää kelia­kia­kor­vauk­sen palaut­ta­mista

  Tiedote

  Kokoo­muk­sen Heik­ki­nen ja Talvi­tie: Halli­tuk­sen varat­tava suun­nit­te­lu­mää­rä­raha päära­dalle Ouluun asti

  Tiedote

  Kokoo­muk­sen sivis­ty­se­dus­ta­jat: Panos­tai­simme koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen pitkä­jän­tei­sesti

  Tiedote

  Pohjois- ja Baltian maat tuke­vat Petteri Orpoa EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sassa

  04.11.2019 Politiikka Tiedote