• FI
 • SV
 • MENU
  Kategoria: Tiedote

  Tiedote


  Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

  27.08.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Korkea­kou­luille turvat­tava vakaat olosuh­teet – miljar­din pääomit­ta­mi­nen olisi todel­li­nen tule­vai­suus­teko

  Politiikka Tiedote

  Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus työl­li­syys­toi­mista: Kohti 60 000 uutta työpaik­kaa

  21.08.2019 Tiedote

  Petteri Orpo Turussa: Halli­tus ottaa aika­li­sän Suomen uudis­ta­mi­sesta

  20.08.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Sarko­maa: Kummal­lista köyden­ve­toa halli­tuk­sessa – turva­taanko suoma­lais­ten osto­voima vai ei?

  18.08.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Kilpi: Liiken­ne­kuo­le­mien puolit­ta­mi­nen vielä kaukai­nen haave

  03.08.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen Mykkä­nen: Onko tule­vai­suusin­ves­toin­nit tunnin raitei­siin peruttu?

  20.07.2019 Tiedote

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Halli­tus jätti kaupun­git, vaikka rata­työt voisi aloit­taa heti

  25.06.2019 Tiedote

  Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

  04.06.2019 Järjestö Rekry-uutisia Tiedote

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri vaih­tuu

  Tiedote