Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoomus osallistuu EPP:n kongressiin 6.–7.3. Bukarestissa

Kokoo­mus osal­lis­tuu EPP:n kongres­siin 6.–7.3. Buka­res­tissa

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongressi järjes­te­tään 6.-7.3.2024 Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa.

Kokoo­musta edus­ta­vat puolu­een puheen­joh­taja ja EPP:n vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo, puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Elina Valto­nen, kansan­edus­ta­jat ja suuren valio­kun­nan jäse­net Aura Salla ja Susanne Päivä­rinta sekä puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko. Kongres­siin osal­lis­tu­vat myös kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa. 

EPP:n kongres­sin on määrä hyväk­syä EPP:n vaalioh­jelma kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin sekä Ursula von der Leye­nin ehdok­kuus Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.   

“EPP:n kongressi on kokoo­muk­selle tärkeä askel kohti euro­vaa­leja. Kokoo­mus toimii osana euroop­pa­laista perhettä ja tavoit­tee­namme on EPP:n ohjel­man mukai­sesti turval­li­nen ja hyvä Eurooppa”, Orpo sanoo. 

“EPP on Euroo­pan merkit­tä­vin poliit­ti­nen ryhmä ja erin­omai­nen paikka vaikut­taa myös Suomelle tärkei­siin tavoit­tei­siin tule­valle kaudelle”, Orpo jatkaa.

Orpo pitää kongres­sille puheen tors­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content