Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolue­johto

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Heikki Autto

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, Tampe­reen pormes­tari

Anna-Kaisa Ikonen

Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Euro­par­la­men­taa­ri­kot

euro­par­la­men­taa­rikko

Sirpa Pieti­käi­nen

euro­par­la­men­taa­rikko

Petri Sarva­maa

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Puolue­toi­misto

Avoinna ma, ke, to klo 9.00–12.00 ja ti klo 15.00–18.00

Jäsen­pal­velu

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Matilda af Häll­ström

Hallin­to­pääl­likkö

Timo Elo

Visua­listi

Kimmo Falck

Some­stra­tegi

Janina Haapa­niemi

Puolue­joh­don assis­tentti

Elli-Nora Heino­nen

Vies­tin­tä­pääl­likkö

Kirsi Hölttä

Järjes­tö­pääl­likkö

Sanna Kali­nen

Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö

Heikki Ketola

Puolue­sih­teeri

Kris­tiina Kokko

Kent­tä­pääl­likkö

Juho Kärk­käi­nen

Alue­vaa­li­pääl­likkö /​ Yhteys­pääl­likkö

Elina Laavi

Puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja

Katri Manni­nen

Vies­tintä- ja järjes­tö­suun­nit­te­lija

Pasi Nykä­nen

Vies­tin­nän suun­nit­te­lija

Emmi Syrjä­niemi

Puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja

Tuomas Tikka­nen

Antti Vesala

Tutki­mus­pääl­likkö

Antti Vesala

Kokoo­mus alueel­lasi

Antti Ahonen, kokoomus

Sata­kun­nan toimin­nan­joh­taja

Antti Ahonen

Mika Airinen, kokoomus

Hämeen toimin­nan­joh­taja

Mika Airi­nen

Savo-Karja­lan toimin­nan­joh­taja

Sari Hintikka-Varis

Helsin­gin toimin­nan­joh­taja

Sanna Hämä­läi­nen

Jukka Mäyrä, kokoomus

Lapin toimin­nan­joh­taja

Jukka Mäyrä

Uuden­maan toimin­nan­joh­taja

Janne Peso­nen

Jari Porraslampi, kokoomus

Pirkan­maan toimin­nan­joh­taja

Jari Porras­lampi

Pia Rantanen, kokoomus

Kaak­kois-Suomen toimin­nan­joh­taja

Pia Ranta­nen

Varsi­nais-Suomen toimin­nan­joh­taja

Juha Ranta­saari

Eeva-Kaisa Rouhiainen, kokoomus

Keski-Suomen toimin­nan­joh­taja

Eeva-Kaisa Rouhiai­nen

Jaakko Salovaara, kokoomus

Pohjois-Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Jaakko Salo­vaara

Miariikka Tervonen, kokoomus

Kainuun järjes­tö­sih­teeri

Miariikka Tervo­nen

Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Riikka Varila

Kansan­edus­ta­jat

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Heikki Autto

Kansan­edus­taja

Markku Eestilä

Kansan­edus­taja

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Kansan­edus­taja

Janne Heik­ki­nen

Kansan­edus­taja

Timo Heino­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Kansan­edus­taja

Kalle Joki­nen

Kansan­edus­taja

Atte Kaleva

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 3. vara­pu­heen­joh­taja

Pia Kauma

Kansan­edus­taja

Ville Kaunisto

Pihla Keto-Huovinen

Kansan­edus­taja, kokoo­mus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kansan­edus­taja

Marko Kilpi

Kansan­edus­taja

Jari Kinnu­nen

Kansan­edus­taja

Pauli Kiuru

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 2. vara­pu­heen­joh­taja

Jukka Kopra

Kansan­edus­taja

Terhi Koulu­mies

Mia Laiho, kokoomus

Kansan­edus­taja

Mia Laiho

Kansan­edus­taja

Matias Mart­ti­nen

Kansan­edus­taja

Sari Multala

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Kai Mykkä­nen

Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Jaana Pelkonen, kokoomus

Kansan­edus­taja

Jaana Pelko­nen

Kansan­edus­taja

Paula Risikko

Kansan­edus­taja

Janne Sankelo

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja

Sari Sarko­maa

Kansan­edus­taja

Arto Sato­nen

Saara-Sofia Siren, kokoomus

Kansan­edus­taja

Saara-Sofia Sirén

Kansan­edus­taja

Ruut Sjöblom

Mari-Leena Talvitie, kokoomus

Kansan­edus­taja

Mari-Leena Talvi­tie

Kari Tolvanen, kokoomus

Kansan­edus­taja

Kari Tolva­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Kansan­edus­taja

Heikki Vest­man

Sofia Vikman, kokoomus

Kansan­edus­taja

Sofia Vikman

Kansan­edus­taja

Anne-Mari Viro­lai­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Kansan­edus­taja

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Kansan­edus­taja

Ben Zyskowicz

Edus­kun­ta­ryh­män kans­lia

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Matilda af Häll­ström

Tiedo­tus­sih­teeri

Niilo Heino­nen

Pääsih­teeri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihteeri

Marjukka Kuusela

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Mikko Laakso

Osaa­mis- ja sivis­tys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Santeri Lohi

Ekono­misti

Mikko Martik­kala

sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Maija Niskala

Edus­kun­ta­ryh­män laki­mies

Dani Niska­nen

Talous­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Eemil Nuut­tila

Sari_Pellinen_kokoomus

Henki­lös­tö­sih­teeri

Sari Pelli­nen

Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Lyydia Ylönen

Jäsen­lii­tot

Pihla Keto-Huovinen

Kansan­edus­taja, kokoo­mus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kokoo­mus­nuo­ret, puheen­joh­taja

Ida Leino

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat, puheen­joh­taja

Nea Nätti­nen

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den pääsih­teeri

Joonas Pulliai­nen

Kokoo­mus­nai­set, pääsih­teeri

Minni Ranta­nen

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, Eurooppa- ja vaali­kou­lu­tus

Henna Aunisto

Opin­to­joh­taja, kunta­po­li­tiikka, vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tus

Annika Kokko

Koulu­tus­pääl­likkö, järjestö-, vaali- ja ehdo­kas­kou­lu­tus

Veli-Pekka Manni­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, vies­tintä, kunta­po­li­tiikka, kaupun­ki­po­li­tiikka

Jouni Mark­ka­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, järjes­tö­kou­lu­tus, vies­tintä- ja esiin­ty­mis­tai­dot

Niilo Nissi­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, järjestö-, kunta- ja vaali­kou­lu­tus

Jyrki Sele­nius

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto

Arkis­ton­joh­taja

Riku Keski-Rauska

Skip to content