Puolue­johto

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Heikki Autto

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, Tampe­reen pormes­tari

Anna-Kaisa Ikonen

Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Euro­par­la­men­taa­ri­kot

euro­par­la­men­taa­rikko

Sirpa Pieti­käi­nen

euro­par­la­men­taa­rikko

Petri Sarva­maa

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Puolue­toi­misto

Avoinna ma, ke, to klo 9.00–12.00 ja ti klo 15.00–18.00

Jäsen­pal­velu

Kokoo­muk­sen What­sapp-numero

Kokoo­­mus-what­­sapp

Hallin­to­pääl­likkö

Timo Elo

Some­stra­tegi

Janina Haapa­niemi

Puolue­joh­don assis­tentti

Elli-Nora Vehma­nen

Vies­tin­tä­pääl­likkö

Kirsi Hölttä

Järjes­tö­pääl­likkö

Sanna Kali­nen

Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö

Heikki Ketola

Puolue­sih­teeri

Kris­tiina Kokko

Kent­tä­pääl­likkö

Juho Kärk­käi­nen

Alue­vaa­li­pääl­likkö /​ Yhteys­pääl­likkö

Elina Laavi

Puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja

Katri Manni­nen

Vies­tintä- ja järjes­tö­suun­nit­te­lija

Pasi Nykä­nen

Visua­listi

Kimmo Suoniemi

Vies­tin­nän suun­nit­te­lija

Emmi Syrjä­niemi

Puolue­joh­don erityi­sa­vus­taja

Tuomas Tikka­nen

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Vanha­nen Henri

Antti Vesala

Tutki­mus­pääl­likkö

Antti Vesala

Kokoo­mus alueel­lasi

Antti Ahonen, kokoomus

Sata­kun­nan toimin­nan­joh­taja

Antti Ahonen

Mika Airinen, kokoomus

Hämeen toimin­nan­joh­taja

Mika Airi­nen

Helsin­gin toimin­nan­joh­taja

Sanna Hämä­läi­nen

Jukka Mäyrä, kokoomus

Lapin toimin­nan­joh­taja

Jukka Mäyrä

Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa, kokoomus

Savo-Karja­lan toimin­nan­joh­taja

Eeva-Liisa Perki-Latva­­niemi

Uuden­maan toimin­nan­joh­taja

Janne Peso­nen

Jari Porraslampi, kokoomus

Pirkan­maan toimin­nan­joh­taja

Jari Porras­lampi

Pia Rantanen, kokoomus

Kaak­kois-Suomen toimin­nan­joh­taja

Pia Ranta­nen

Varsi­nais-Suomen toimin­nan­joh­taja

Juha Ranta­saari

Eeva-Kaisa Rouhiainen, kokoomus

Keski-Suomen toimin­nan­joh­taja

Eeva-Kaisa Rouhiai­nen

Jaakko Salovaara, kokoomus

Pohjois-Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Jaakko Salo­vaara

Miariikka Tervonen, kokoomus

Kainuun järjes­tö­sih­teeri

Miariikka Tervo­nen

Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Riikka Varila

Kansan­edus­ta­jat

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Heikki Autto

Kansan­edus­taja

Markku Eestilä

Kansan­edus­taja

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Kansan­edus­taja

Janne Heik­ki­nen

Kansan­edus­taja

Timo Heino­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Kansan­edus­taja

Kalle Joki­nen

Kansan­edus­taja

Atte Kaleva

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 3. vara­pu­heen­joh­taja

Pia Kauma

Kansan­edus­taja

Ville Kaunisto

Pihla Keto-Huovinen

Kansan­edus­taja, kokoo­mus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kansan­edus­taja

Marko Kilpi

Kansan­edus­taja

Jari Kinnu­nen

Kansan­edus­taja

Pauli Kiuru

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 2. vara­pu­heen­joh­taja

Jukka Kopra

Kansan­edus­taja

Terhi Koulu­mies

Mia Laiho, kokoomus

Kansan­edus­taja

Mia Laiho

Kansan­edus­taja

Matias Mart­ti­nen

Kansan­edus­taja

Sari Multala

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Kai Mykkä­nen

Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Jaana Pelkonen, kokoomus

Kansan­edus­taja

Jaana Pelko­nen

Kansan­edus­taja

Paula Risikko

Kansan­edus­taja

Wille Rydman

Kansan­edus­taja

Janne Sankelo

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja

Sari Sarko­maa

Kansan­edus­taja

Arto Sato­nen

Saara-Sofia Siren, kokoomus

Kansan­edus­taja

Saara-Sofia Sirén

Kansan­edus­taja

Ruut Sjöblom

Mari-Leena Talvitie, kokoomus

Kansan­edus­taja

Mari-Leena Talvi­tie

Kari Tolvanen, kokoomus

Kansan­edus­taja

Kari Tolva­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Kansan­edus­taja

Heikki Vest­man

Sofia Vikman, kokoomus

Kansan­edus­taja

Sofia Vikman

Kansan­edus­taja

Anne-Mari Viro­lai­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Kansan­edus­taja

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Kansan­edus­taja

Ben Zyskowicz

Edus­kun­ta­ryh­män kans­lia

Tiedo­tus­sih­teeri

Niilo Heino­nen

Pääsih­teeri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihteeri

Marjukka Kuusela

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Mikko Laakso

Osaa­mis- ja sivis­tys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Santeri Lohi

Ekono­misti

Mikko Martik­kala

Laki­mies

Dani Niska­nen

Talous­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Eemil Nuut­tila

Sari_Pellinen_kokoomus

Henki­lös­tö­sih­teeri

Sari Pelli­nen

sosi­aali- ja terveys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Maija Uusi-Oukari

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Vanha­nen Henri

Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Ylönen Lyydia

Jäsen­lii­tot

Pihla Keto-Huovinen

Kansan­edus­taja, kokoo­mus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kokoo­mus­nuor­ten pääsih­teeri

Juho Kärk­käi­nen

Kokoo­mus­nuo­ret, puheen­joh­taja

Ida Leino

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat, puheen­joh­taja

Nea Nätti­nen

Kokoo­mus­nai­set, pääsih­teeri

Niina Puik­ko­nen

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den pääsih­teeri

Joonas Pulliai­nen

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, Eurooppa- ja vaali­kou­lu­tus

Henna Aunisto

Opin­to­joh­taja, kunta­po­li­tiikka, vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tus

Annika Kokko

Koulu­tus­pääl­likkö, järjestö-, vaali- ja ehdo­kas­kou­lu­tus

Veli-Pekka Manni­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, vies­tintä, kunta­po­li­tiikka, kaupun­ki­po­li­tiikka

Jouni Mark­ka­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, järjes­tö­kou­lu­tus, vies­tintä- ja esiin­ty­mis­tai­dot

Niilo Nissi­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, järjestö-, kunta- ja vaali­kou­lu­tus

Jyrki Sele­nius

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto

Arkis­ton­joh­taja

Riku Keski-Rauska

Skip to content