Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar

Parti­led­ning

Puolu­e­valtu­uston puheen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Heikki Autto

Vara­pu­heen­joh­taja, puolustus­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kunta- ja alue­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Anna-Kaisa Ikonen

Puheen­joh­taja, päämi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, ulko­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Elina Valto­nen

Leda­mö­ter i EU

euro­par­la­men­taa­rikko

Sirpa Pietikä­i­nen

euro­par­la­men­taa­rikko

Petri Sarva­maa

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Parti­kansli

Sosi­aa­li­tur­van ja työe­lä­män asian­tun­tija

Lotta Aarto

EU- ja ulko­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Matilda af Häll­ström

​Luon­non­vara- ja ympä­ri­stö­po­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Eero Haapa­lehto

Tiedo­tus­sih­te­eri

Oskari Heino­nen

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Niina Hämälä­i­nen

Pääsih­te­eri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihte­eri

Marjukka Kuusela

Edus­kun­ta­ryh­män laki­mies

Ville Laakso

Placeholder image

Henki­lö­stö­sih­te­eri

Sari Pelli­nen

Eurovaaliehdokas Sakari Pääkkö Kokoomus

Talouspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Sakari Pääkkö

Placeholder image

Talous­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Pasi Sammal­lahti

Osaa­mis- ja sivis­tyspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Siiri Tuovila

Placeholder image

Sosi­aali- ja terveys­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Alexis Varti­ai­nen

Samlings­par­tiet i din region

Helsingin toimin­nan­joh­taja

Timo Enroth

Savo-Karja­lan toimin­nan­joh­taja

Sari Hintikka-Varis

Hämeen toimin­nan­joh­taja

Pirjo Mäljä

Jukka Mäyrä, kokoomus

Lapin toimin­nan­joh­taja

Jukka Mäyrä

Uuden­maan toimin­nan­joh­taja

Janne Peso­nen

Jari Porraslampi, kokoomus

Pirkan­maan toimin­nan­joh­taja

Jari Porras­lampi

Kaak­kois-Suomen toimin­nan­joh­taja

Pia Ranta­nen

Sata­kun­nan toimin­nan­joh­taja

Minni Ranta­nen

Varsi­nais-Suomen toimin­nan­joh­taja

Juha Ranta­saari

Keski-Suomen toimin­nan­joh­taja

Eeva-Kaisa Rouhi­ai­nen

Jaakko Salovaara, kokoomus

Pohjois-Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Jaakko Salo­vaara

Miariikka Tervonen, kokoomus

Kainuun järje­stö­sih­te­eri

Miari­ikka Tervo­nen

Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Riikka Varila

Riks­dags­le­da­mö­ter

Kansa­ne­du­staja

Pauli Aalto-Setälä

Puolu­e­valtu­uston puheen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Heikki Autto

Kansa­ne­du­staja

Markku Eestilä

Kansa­ne­du­staja

Noora Fager­ström

Sosi­aa­li­tur­va­mi­ni­s­teri, Kansa­ne­du­staja

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Kansa­ne­du­staja

Janne Heik­ki­nen

Kansa­ne­du­staja

Timo Heino­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, puolustus­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Antti Häkkä­nen

Kansa­ne­du­staja

Juha Hänni­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kunta- ja alue­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Anna-Kaisa Ikonen

Kansa­ne­du­staja

Janne Jukkola

Kansa­ne­du­staja

Aleksi Jäntti

Kansa­ne­du­staja

Atte Kaleva

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja

Pia Kauma

Kansa­ne­du­staja

Ville Kaunisto

Kansa­ne­du­staja

Mari Kauni­stola

Pihla Keto-Huovinen

Kansa­ne­du­staja, kokoomus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kansa­ne­du­staja

Marko Kilpi

Kansa­ne­du­staja

Teemu Kinnari

Kansa­ne­du­staja

Pauli Kiuru

Kansa­ne­du­staja

Jukka Kopra

Kansa­ne­du­staja

Terhi Koulu­mies

Kansa­ne­du­staja

Milla Lahden­perä

Mia Laiho, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Mia Laiho

Kansa­ne­du­staja

Jarno Limnell

Kansa­ne­du­staja

Jarmo Lind­berg

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Matias Mart­ti­nen

Tiede- ja kult­tu­u­ri­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Sari Multala

Ympä­ri­stö- ja ilmas­to­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Kai Mykkä­nen

Puheen­joh­taja, päämi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Petteri Orpo

Kansa­ne­du­staja

Karo­li­ina Parta­nen

Kansa­ne­du­staja

Susanne Päivärinta

Kansa­ne­du­staja

Paula Risikko

Kansa­ne­du­staja

Aura Salla

Kansa­ne­du­staja

Tere Sammal­lahti

Kansa­ne­du­staja

Sari Sarko­maa

Työmi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Arto Sato­nen

Kansa­ne­du­staja

Saara-Sofia Sirén

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män 3. vara­pu­heen­joh­taja

Mari-Leena Talvi­tie

Kansa­ne­du­staja

Pekka Toveri

Kansa­ne­du­staja

Ville Valko­nen

Kansa­ne­du­staja

Oskari Valtola

Vara­pu­heen­joh­taja, ulko­mi­ni­s­teri, kansa­ne­du­staja

Elina Valto­nen

Kansa­ne­du­staja

Heikki Vest­man

Kansa­ne­du­staja

Sofia Vikman

Kansa­ne­du­staja

Ville Väyry­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män 2. vara­pu­heen­joh­taja

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Kansa­ne­du­staja

Ben Zyskowicz

Riks­dags­grup­pens kansli

Sosi­aa­li­tur­van ja työe­lä­män asian­tun­tija

Lotta Aarto

EU- ja ulko­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Matilda af Häll­ström

​Luon­non­vara- ja ympä­ri­stö­po­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Eero Haapa­lehto

Tiedo­tus­sih­te­eri

Oskari Heino­nen

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Niina Hämälä­i­nen

Pääsih­te­eri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihte­eri

Marjukka Kuusela

Edus­kun­ta­ryh­män laki­mies

Ville Laakso

Placeholder image

Henki­lö­stö­sih­te­eri

Sari Pelli­nen

Eurovaaliehdokas Sakari Pääkkö Kokoomus

Talouspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Sakari Pääkkö

Placeholder image

Talous­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Pasi Sammal­lahti

Osaa­mis- ja sivis­tyspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Siiri Tuovila

Placeholder image

Sosi­aali- ja terveys­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Alexis Varti­ai­nen

Medlems­för­bund

Kokoomus­nu­or­ten pääsih­te­eri

Teresa Bäck­ström

Pihla Keto-Huovinen

Kansa­ne­du­staja, kokoomus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kokoomu­so­pis­ke­lijo­i­den pääsih­te­eri

Tomas Kuren­ni­emi

Kokoomu­so­pis­ke­li­jat, puheen­joh­taja

Henri­ina Rantala

Kokoomus­nu­o­ret, puheen­joh­taja

Binga Tupamäki

Kokoomus­nais­ten pääsih­te­eri

Jenni Varti­ai­nen

Kokoomuk­sen koulutusto­i­minta

Koulutus­su­un­nit­te­lija

Sanna Hämälä­i­nen

Opin­to­joh­taja, kunta­po­li­ti­ikka, vaik­ut­taja- ja vaalik­ou­lutus

Annika Kokko

Koulutuspääl­likkö, järje­stö-, vaali- ja ehdo­kask­ou­lutus

Veli-Pekka Manni­nen

Koulutus­su­un­nit­te­lija, vies­tintä, kunta­po­li­ti­ikka, kaupun­ki­po­li­ti­ikka

Jouni Mark­ka­nen

Koulutus­su­un­nit­te­lija, järje­stö-, kunta- ja vaalik­ou­lutus

Jyrki Sele­nius

Skip to content