Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kontakt

Kontakt

Partiledning Ledamöter i EU Partikansli Samlingspartiet på din region Riksdagsledamöter Riksdagsgruppens kansli Medlemsförbund Kokoomuksen koulutustoiminta

Partiledning

Ledamöter i EU

Partikansli

Kansal­li­nen Kokoomus rp, Kansak­ou­lu­kuja 3 A, 00100 Helsinki

Laskutustie­dot

Samlingspartiet på din region

Toimis­to­koh­tai­set yhteys­tie­dot

Riksdagsledamöter

Ordfö­rande för Samlings­par­ti­ets risk­dags­grupp är Kai Mykkä­nen och vice ordfö­rande är Sari Sarko­maa, Jukka Kopra och Anna-Kaisa Ikonen.

Mer infor­ma­tion om riks­dags­grup­pen