Parti­led­ning

Puolu­e­valtu­uston puheen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Heikki Autto

Vara­pu­heen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, Tampe­reen pormestari

Anna-Kaisa Ikonen

Puheen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Elina Valto­nen

Leda­mö­ter i EU

euro­par­la­men­taa­rikko

Sirpa Pietikä­i­nen

euro­par­la­men­taa­rikko

Petri Sarva­maa

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Parti­kansli

Tiedo­tus­sih­te­eri

Niilo Heino­nen

Pääsih­te­eri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihte­eri

Marjukka Kuusela

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Mikko Laakso

Osaa­mis- ja sivis­tyspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Santeri Lohi

Ekono­misti

Mikko Martik­kala

Laki­mies

Dani Niska­nen

Sari_Pellinen_kokoomus

Henki­lö­stö­sih­te­eri

Sari Pelli­nen

sosi­aali- ja terveyspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Maija Uusi-Oukari

EU- ja ulko­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Vanha­nen Henri

Luon­non­vara- ja ympä­ri­stö­po­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Ylönen Lyydia

Samlings­par­tiet i din region

Sata­kun­nan toimin­nan­joh­taja

Antti Ahonen

Mika Airinen, kokoomus

Hämeen toimin­nan­joh­taja

Mika Airi­nen

Helsingin toimin­nan­joh­taja

Sanna Hämälä­i­nen

Jukka Mäyrä, kokoomus

Lapin toimin­nan­joh­taja

Jukka Mäyrä

Savo-Karja­lan toimin­nan­joh­taja

Eeva-Liisa Perki-Latva­­ni­emi

Uuden­maan toimin­nan­joh­taja

Janne Peso­nen

Jari Porraslampi, kokoomus

Pirkan­maan toimin­nan­joh­taja

Jari Porras­lampi

Kaak­kois-Suomen toimin­nan­joh­taja

Pia Ranta­nen

Varsi­nais-Suomen toimin­nan­joh­taja

Juha Ranta­saari

Keski-Suomen toimin­nan­joh­taja

Eeva-Kaisa Rouhi­ai­nen

Jaakko Salovaara, kokoomus

Pohjois-Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Jaakko Salo­vaara

Miariikka Tervonen, kokoomus

Kainuun järje­stö­sih­te­eri

Miari­ikka Tervo­nen

Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Riikka Varila

Riks­dags­le­da­mö­ter

Puolu­e­valtu­uston puheen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Heikki Autto

Kansa­ne­du­staja

Markku Eestilä

Kansa­ne­du­staja

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Kansa­ne­du­staja

Janne Heik­ki­nen

Kansa­ne­du­staja

Timo Heino­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Antti Häkkä­nen

Kansa­ne­du­staja

Kalle Joki­nen

Kansa­ne­du­staja

Atte Kaleva

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män 3. vara­pu­heen­joh­taja

Pia Kauma

Kansa­ne­du­staja

Ville Kaunisto

Pihla Keto-Huovinen

Kansa­ne­du­staja, kokoomus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kansa­ne­du­staja

Marko Kilpi

Kansa­ne­du­staja

Jari Kinnu­nen

Kansa­ne­du­staja

Pauli Kiuru

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män 2. vara­pu­heen­joh­taja

Jukka Kopra

Kansa­ne­du­staja

Terhi Koulu­mies

Mia Laiho, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Mia Laiho

Kansa­ne­du­staja

Matias Mart­ti­nen

Kansa­ne­du­staja

Sari Multala

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Kai Mykkä­nen

Puheen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Petteri Orpo

Jaana Pelkonen, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Jaana Pelko­nen

Kansa­ne­du­staja

Paula Risikko

Kansa­ne­du­staja

Wille Rydman

Kansa­ne­du­staja

Janne Sankelo

Kansa­ne­du­staja, edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja

Sari Sarko­maa

Kansa­ne­du­staja

Arto Sato­nen

Saara-Sofia Siren, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Saara-Sofia Sirén

Kansa­ne­du­staja

Ruut Sjöblom

Mari-Leena Talvitie, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Mari-Leena Talvi­tie

Kari Tolvanen, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Kari Tolva­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansa­ne­du­staja

Elina Valto­nen

Kansa­ne­du­staja

Heikki Vest­man

Sofia Vikman, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Sofia Vikman

Kansa­ne­du­staja

Anne-Mari Viro­lai­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Kansa­ne­du­staja

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Kansa­ne­du­staja

Ben Zyskowicz

Riks­dags­grup­pens kansli

Tiedo­tus­sih­te­eri

Niilo Heino­nen

Pääsih­te­eri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihte­eri

Marjukka Kuusela

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Mikko Laakso

Osaa­mis- ja sivis­tyspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Santeri Lohi

Ekono­misti

Mikko Martik­kala

Laki­mies

Dani Niska­nen

Sari_Pellinen_kokoomus

Henki­lö­stö­sih­te­eri

Sari Pelli­nen

sosi­aali- ja terveyspo­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Maija Uusi-Oukari

EU- ja ulko­po­li­ti­i­kan asian­tun­tija

Vanha­nen Henri

Luon­non­vara- ja ympä­ri­stö­po­li­it­ti­nen asian­tun­tija

Ylönen Lyydia

Medlems­för­bund

Pihla Keto-Huovinen

Kansa­ne­du­staja, kokoomus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kokoomus­nu­or­ten pääsih­te­eri

Juho Kärk­kä­i­nen

Kokoomus­nu­o­ret, puheen­joh­taja

Ida Leino

Kokoomu­so­pis­ke­li­jat, puheen­joh­taja

Nea Nätti­nen

Kokoomus­nai­set, pääsih­te­eri

Niina Puik­ko­nen

Kokoomu­so­pis­ke­lijo­i­den pääsih­te­eri

Joonas Pulli­ai­nen

Kokoomuk­sen koulutusto­i­minta

Koulutus­su­un­nit­te­lija, Eurooppa- ja vaalik­ou­lutus

Henna Aunisto

Opin­to­joh­taja, kunta­po­li­ti­ikka, vaik­ut­taja- ja vaalik­ou­lutus

Annika Kokko

Koulutuspääl­likkö, järje­stö-, vaali- ja ehdo­kask­ou­lutus

Veli-Pekka Manni­nen

Koulutus­su­un­nit­te­lija, vies­tintä, kunta­po­li­ti­ikka, kaupun­ki­po­li­ti­ikka

Jouni Mark­ka­nen

Koulutus­su­un­nit­te­lija, järje­stök­ou­lutus, vies­tintä- ja esiin­ty­mistai­dot

Niilo Nissi­nen

Koulutus­su­un­nit­te­lija, järje­stö-, kunta- ja vaalik­ou­lutus

Jyrki Sele­nius

Skip to content