Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Finlands viktigaste val

Ställ upp i kommunalvalet 2021

Kommunalvalet hålls om exakt ett år. I Finlands kommuner fattas beslut med direkt inverkan på vår vardag, så det handlar på riktigt om vårt viktigaste val. Nu om någonsin behövs nya idéer och ansvarsfulla beslutsfattare. Är du redo att utveckla din hemregion?

Ställ upp i Finlands viktigaste val

Ställ upp i valet

Varför?

 

Ställ upp i valet

Erfarenheter från beslutsfattande i kommunerna

 

Kommunalvalet spelar stor roll eftersom besluten som fattas i kommunen berör oss alla. Det är viktigt att alla som är intresserade av kommunalpolitik oberoende av ålder, kön, utbildning eller andra intressen ställer upp för att försvara samlingspartiets värderingar. En hållbar framtid behöver oss, samlingspartister, för att se till att vi tar del i de beslut som säkerställer en gynnsamm utveckling i kommunen.

Jag hoppas på att få se massor av nya namn på kandidatlistor, kommunalvalsvinsten görs tillsammans!

Veera Hellman, Helsingfors
Studerande, biträdande sakkunnig


Ställ upp i valet