Kokoomus.fi / Finlands vikti­gaste val

Finlands
vikti­gaste
val

Ställ upp i kommu­nal­va­let 2021

Kommu­nal­va­let hålls om exakt ett år. I Finlands kommu­ner fattas beslut med direkt inver­kan på vår vardag, så det hand­lar på riktigt om vårt vikti­gaste val. Nu om någon­sin behövs nya idéer och ansvars­fulla besluts­fat­tare. Är du redo att utveckla din hemre­gion?

Ställ upp i Finlands vikti­gaste val

Varför?

Ställ upp i valet

Kunta­vaa­lit 2021