Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Enga­gera dig

Enga­gera dig

Enga­gera dig

Vi tycker att i Finland man ska få göra.

Vi vill att man får göra och det är möjligt att lyckas i Finland. Det inne­hål­ler tanken om att man får också miss­lyc­kas.

Vi tror att  finlän­dare är intres­se­rad om gemen­samma saker. Därför vill vi ha dig med! Du är välkom­men att bygga ett land där man får göra!

Tycker du det låter intres­sant? Kom med, bli medlem! Som medlem får du chan­sen att påverka på poli­ti­ken och ta del i Samlings­par­tiet nätverk. Du kan även hitta vänner för livet!

Skip to content