Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Tee yhdistykselle mainoksia Gredissä
Puolu­e­kok­ous 2020 - nähdään Porissa!

Enga­gera dig

Vi tycker att i Finland man ska få göra.

Vi vill att man får göra och det är möjligt att lyckas i Finland. Det inne­hål­ler tanken om att man får också miss­lyc­kas.

Vi tror att  finlän­dare är intres­se­rad om gemen­samma saker. Därför vill vi ha dig med! Du är välkom­men att bygga ett land där man får göra!

Tycker du det låter intres­sant? Kom med, bli medlem! Som medlem får du chan­sen att påverka på poli­ti­ken och ta del i Samlings­par­tiet nätverk. Du kan även hitta vänner för livet!

Brand
book & mate­rial

Gredi-mate­rial-banken

Ohjel­ma­työ & verkostot

Bli medlem

Ge feed­back

Parti-kongress

EU-valet

Försam-lings­va­let

Liity