Kokoomus.fi / Försam­lings­va­let

Försam­lings­va­let

Nästa försam­lings­val hålls i novem­ber 2018.

Förhands­röst­ning 6.–10.11.2018 och valdag är söndag den 18 novem­ber 2018. Alla som hör till någon försam­ling och är över 16 år kan rösta på valet. Mer info hittar du på kyrkans valsida:

Min kyrka

Tutustu seur­a­kunta­vaa­li­o­h­jel­maan tästä

Tästä vaali­ma­te­ri­aa­liin