Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Seura­kun­ta­vaa­lit

Seura­kun­ta­vaa­lit

Seura­kun­ta­vaa­lit käydään joka neljäs vuosi. Seuraa­vat seura­kun­ta­vaa­lit ovat marras­kuussa 2022.

Seura­kun­tiin vali­taan uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt kaudelle 2023–2026 ensi syksyn seura­kun­ta­vaa­leissa. Varsi­nai­nen vaali­päivä on 20.11.2022 ja ehdo­kas­a­set­telu päät­tyy 15.9.2022 klo 16. Ehdo­kas­lis­tat jättää valit­si­jayh­dis­tys, jonka perus­ta­mis­kir­jat jäte­tään listan yhtey­dessä.

Seura­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löt vaikut­ta­vat osal­taan siihen, millai­nen kirkon tule­vai­suus on ja millaista oman seura­kun­nan toiminta on. Kirk­ko­val­tuus­tot ja seura­kun­ta­neu­vos­tot päät­tä­vät paikal­li­sesti seura­kun­nan toimin­taan, henki­lös­töön ja talou­teen liit­ty­vistä asioista. Vaaleissa läpi pääs­sei­den maal­lik­ko­jä­sen­ten joukosta vali­taan myös edus­ta­jat eli kirkon ylim­mät päät­tä­jät seuraa­vaan kirkol­lis­ko­kouk­sen kokoon­pa­noon.

Jokai­nen 16 vuotta täyt­tä­nyt saa äänes­tää seura­kun­ta­vaa­leissa.

Skip to content