Vaikuta – kokoomus.fi
MENU
Tee vaalimateriaalia itse Gredissä :)
Tutustu kokoomuksen arvoihin
Lue tästä

Vaikuta

Kokoo­mus­lai­sessa Suomessa saa tehdä.

Me haluamme, että Suomessa on mahdol­lisuus tehdä ja onnistua. Meillä saa myös epäon­nistua – ja saa yrittää uudestaan.

Me uskomme, että suoma­laiset ovat oikeasti kiinnos­tu­neita yhtei­sistä asioista. Siksi kutsumme sinut mukaan. Toivo­tamme sinut terve­tul­leeksi raken­tamaan Suomea, jossa saa tehdä!

Kiinnos­tuitko? Tule mukaan, liity jäseneksi! Jäsenenä voit vaikuttaa politiikkaan, osallistua verkos­toihin ja vaikut­ta­ja­ryhmiin ja saada elini­käisiä kavereita.

Brändi­kirja & aineistot

Gredi-
aineisto-
pankki

Ohjel­matyö & verkostot

Liity
jäseneksi

Anna
palau­tetta

Puolue-kokous

Eurovaalit

Seura-
kunta-
vaalit

Kokoomus.fi