Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa

Vaikuta
kokoo­muk­sessa

Vaikuta kokoo­muk­sessa

Tule puhu­maan ja teke­mään poli­tiik­kaa – osal­listu verkos­toi­hin ja vaikuta kokoo­muk­sessa

Jäse­nis­tös­sämme on suuresti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tiik­kamme teke­mi­seen. Verkos­tot ovat olemassa tätä vaikut­ta­mis­työtä varten ja ne ovat avoi­mia kaikille jäse­nille.

Tule mukaan tapah­tu­miin

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan! Puolu­eemme järjes­tä­mät tapah­tu­mat ovat kaikille avoi­mia. Ainoas­taan puolue­ko­kouk­sen ja puheen­joh­ta­ja­päi­vien kaltai­set tapah­tu­mat on tarkoi­tettu jäse­nille – näihin­kin pääset mukaan liit­ty­mällä jäse­neksi.

Puolue­joh­tomme Petteri Orpon johdolla kier­tää Suomea, tule paikalle niin jutel­laan!

Mitä puolu­een jäse­nyys on?

Me haluamme, että Suomessa on mahdol­li­suus tehdä ja onnis­tua. Meillä saa myös epäon­nis­tua – ja saa yrit­tää uudes­taan. Me uskomme, että suoma­lai­set ovat oikeasti kiin­nos­tu­neita yhtei­sistä asioista. Siksi kutsumme sinut mukaan. Toivo­tamme sinut terve­tul­leeksi raken­ta­maan Suomea, jossa saa tehdä! Kiin­nos­tuitko? Tule mukaan, liity jäse­neksi!

Jäse­nenä voit vaikut­taa poli­tiik­kaan, osal­lis­tua verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin ja saada elini­käi­siä kave­reita.

Skip to content