• FI
 • SV
 • MENU
  Tee yhdistykselle mainoksia Gredissä
  Kiin­nos­taako ehdok­kuus kunta­vaa­leissa?

  Vaikuta

   

  Kokoo­mus­lai­sessa Suomessa saa tehdä.

  Me haluamme, että Suomessa on mahdol­li­suus tehdä ja onnis­tua. Meillä saa myös epäon­nis­tua – ja saa yrit­tää uudes­taan.

  Me uskomme, että suoma­lai­set ovat oikeasti kiin­nos­tu­neita yhtei­sistä asioista. Siksi kutsumme sinut mukaan. Toivo­tamme sinut terve­tul­leeksi raken­ta­maan Suomea, jossa saa tehdä!

  Kiin­nos­tuitko? Tule mukaan, liity jäse­neksi! Jäse­nenä voit vaikut­taa poli­tiik­kaan, osal­lis­tua verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin ja saada elini­käi­siä kave­reita.

  Brän­di­kirja & aineis­tot

  Gredi-
  aineisto-
  pankki

  Asetu ehdolle kunta­vaaleissa

  Ohjel­ma­työ & verkos­tot

  Liity
  jäse­neksi

  Anna
  palau­tetta

  Puolue-kokous

  Opas Gredin käyt­töön


  Liity