Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Samlings­par­tiet i din region

Samlings­par­tiet i din region

Tule rohke­asti mukaan toimin­taan!

Kokoomuksella on akti­i­vi­sesti toimiva järje­stö­kenttä koko Suomessa. Alue­el­lista toimin­taa johtaa kunkin alueen piirijär­je­stö ja toimin­taan voit lähteä mukaan helposti – voit vaikka soit­taa alue­esi toimistoon ja kysyä, että mitä toimin­taa juuri sinulle olisi tarjolla! 13 alue­el­lista toimisto­amme palve­le­vat jäse­niä ja tekevät yhdessä paikal­li­syh­di­s­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoomuslaista poli­ti­ik­kaa. Toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat oman alue­ensä päivit­tä­i­se­stä toimin­nasta ja piirijär­je­stö­jen puheen­joh­ta­jat ja -halli­tuk­set vastaa­vat poli­ti­i­kasta.

Helppo tapa tutustua meihin on oman alueen tapahtu­missa käynti!

Katso tästä toiminta omalla alue­el­lasi ja ota yhteyttä:

Helsing­fors

Nyland

Egent­liga Finland

Sata­kunta

Mellersta Finland

Tavast­land

Pohjan­maa

Birka­land

Pohjois-Pohjan­­maa

Kainuu

Sydöstra Finland

Lapp­land

Savo­lax-Kare­len