Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Samlings­par­tiet i din region

Samlings­par­tiet
i din region

Tule rohke­asti mukaan toimin­taan!

Kokoomuksella on akti­i­vi­sesti toimiva järje­stö­kenttä koko Suomessa. Alue­el­lista toimin­taa johtaa kunkin alueen piirijär­je­stö ja toimin­taan voit lähteä mukaan helposti – voit vaikka soit­taa alue­esi toimistoon ja kysyä, että mitä toimin­taa juuri sinulle olisi tarjolla! 13 alue­el­lista toimisto­amme palve­le­vat jäse­niä ja tekevät yhdessä paikal­li­syh­di­s­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoomuslaista poli­ti­ik­kaa. Toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat oman alue­ensä päivit­tä­i­se­stä toimin­nasta ja piirijär­je­stö­jen puheen­joh­ta­jat ja -halli­tuk­set vastaa­vat poli­ti­i­kasta.

Skip to content