Kokoomus.fi / Enga­gera dig / Parti­kon­gress

Parti­kon­gress

Tack för att du var med i Åbo 2018!

Parti­kon­gress 2018, reso­lu­tio­ner:

Lue tästä hyväksytty peri­aa­te­o­h­jelma

Lue tästä ulko-ja turvalli­su­uspo­li­it­ti­nen kanna­notto

Lue tästä Tule­vai­su­u­den sosi­aa­li­turva -kanna­notto

Päätök­set aloit­te­ista 2018

Vi ses i Björ­ne­borg 2020!

Nästa parti­kon­gress är i Björ­ne­borg sommar 2020.

Om du har några frågor, var vänlig och ring eller skicka e-post till Pasi Nykä­seen, pasi.nykanen@kokoomus.fi eller 0500639574