• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Puolue­ko­kous

  Puolue­ko­kous

  Nähdään Porissa 2020!

  Seuraava varsi­nai­nen puolue­ko­kous järjes­te­tään Porissa 5.-7.6.2020.

  Puolue­ko­kous järjes­te­tään Isomäki-Aree­nalla. Kokous alkaa perjan­taina klo 14.00 ja päät­tyy sunnun­taina arviolta klo 14.00.

  Majoi­tus­va­rauk­set on tehty keski­te­tysti ja ne aukea­vat näille sivuille arviolta helmi-maalis­kuun vaih­teessa. Samaan aikaan avataan myös puolue­ko­kouk­sen ilmoit­tau­tu­mi­nen.

  Sään­tö­muu­tos­aloit­teet tulee jättää 27.3.2020 mennessä ja muut aloit­teet 10.4.2020 mennessä. Pääsiäi­sen vuoksi pyydämme lähet­tä­mään aloit­teet 8.4. mennessä.

  Lisä­tie­toja puolue­ko­kouk­sesta sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­den yhtey­de­no­tot sähkö­pos­titse: sanna.kalinen@kokoomus.fi

  Puolue­ko­kouk­sen media­kortti