Puolue­kokous – kokoomus.fi
MENU
Puolue­kokous

Puolue­kokous

Kiitos osallis­tu­mi­sestasi Turun puolue­ko­koukseen!

Kokouksen päätökset:

Lue tästä hyväk­sytty periaa­teoh­jelma

 

Lue tästä ulko-ja turval­li­suus­po­liit­tinen kannanotto

 

Lue tästä Tulevai­suuden sosiaa­li­turva -kannanotto

 

Päätökset aloit­teista 2018

Nähdään Porissa 2020!

Seuraava varsi­nainen puolue­kokous järjes­tetään Porissa kesäkuussa 2020.

Jos sinulla on kysyt­tävää puolue­ko­kouk­sessa, ole yhtey­dessä Pasi Nykäseen, pasi.nykanen@kokoomus.fi tai 0500639574

 

Kokoomus.fi