Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous Kala­joella 2022

Puolue­ko­kous järjes­te­tään Kala­joella 10.–12.6.2022.

Kokouk­sen ilmoit­tau­tu­mi­nen ja majoi­tus­va­rauk­set avataan keväällä 2022.

Kokouk­sen tarkempi aika­taulu ja sisältö julkais­taan keväällä 2022. Kokous on perin­tei­sesti alka­nut perjan­taina klo 14 ja päät­ty­nyt sunnun­taina klo 14 mennessä.

Aloit­teet tulee jättää 15.4.2022 mennessä, paitsi sään­tö­muu­tos­aloit­teet 1.4.2022 mennessä. Tarkem­pia ohjeita aloit­tei­den jättä­mi­seen anne­taan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Puolue­ko­kouk­sen media­kortti

Lisä­tie­toja kokouk­sesta:

Mikäli haluat lisä­tie­toja, ota yhteyttä puolue­toi­mis­ton järjes­tö­osas­toon tai Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­toon.