MENU
Puolue­ko­kous

Puolue­ko­kous

Kiitos osal­lis­tu­mi­ses­tasi Turun puolue­ko­kouk­seen!

Kokouk­sen päätök­set:

Lue tästä hyväk­sytty peri­aa­teoh­jelma

 

Lue tästä ulko-ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen kannan­otto

 

Lue tästä Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -kannan­otto

 

Päätök­set aloit­teista 2018

Nähdään Porissa 2020!

Seuraava varsi­nai­nen puolue­ko­kous järjes­te­tään Porissa kesä­kuussa 2020.

Jos sinulla on kysyt­tä­vää puolue­ko­kouk­sessa, ole yhtey­dessä Pasi Nykä­seen, pasi.nykanen@kokoomus.fi tai 0500639574