Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolue­ko­kouk­sen ohjelma ja arvioitu aika­taulu

perjan­tai 10.6. 2022

klo 12.00           Ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan

klo 14.00           Puolue­ko­kous alkaa

 • Järjes­täy­ty­mis­ru­tii­nit
 • Selon­teko puolu­een järjes­tö­toi­min­nasta, puolue­sih­teeri
 • Selon­teko edus­kun­ta­ryh­män toimin­nasta, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja
 • Selon­teko MEP-ryhmän toimin­nasta, Euroo­pan Parla­men­tin ryhmä
 • Puolue­ko­kouk­selle jäte­tyt aloit­teet, keskus­telu

klo 16.30  

 • Poliit­ti­nen ohjelma – esit­tely, yleis­kes­kus­telu ja yksi­tyis­koh­tai­nen käsit­tely
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 18.30           Puolue­ko­kous keskey­te­tään

klo 20.00           Beach party Ravin­tola Dyynissä

lauan­tai 11.6.2022

klo 08.00           Ilmoit­tau­tu­mis­kans­lia avataan

klo 09.20           Kokous­sa­lissa yleisö paikalla

klo 09.30           Puolue­ko­kouk­sen viral­li­set avajai­set eli juhlal­li­suu­det ja terveh­dyk­set

n. klo 10.15       Kokous jatkuu

 • Puheen­joh­ta­jan valinta
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 14.00            Vali­tun puheen­joh­ta­jan linja­puhe

 •              Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 15.00           Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den esit­tely ja tentti

klo 16.00           Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan

klo 17.00           Puolue­ko­kous keskey­te­tään

klo 20.00            Puolue­ko­kouk­sen ilta­juhla Hiek­ka­sär­kät Aree­nalla

sunnun­tai 12.6.2022

klo 09.00           Aamu­har­taus

klo 09.30           Kokous jatkuu

 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan – äänes­tyk­set

klo 10.30 Henki­lö­va­lin­nat alka­vat

 • Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan valinta
 • Puolue­val­tuus­ton jäsen­ten valinta
 • Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jien valinta
 • Poliit­ti­nen ohjelma  - päätök­sen­teko
 • Aloit­tei­den käsit­te­lyä jatke­taan tarvit­taessa – äänes­tyk­set

n klo 14.00        Puolue­ko­kous päät­tyy

                           Maamme-laulu

Skip to content