Lasku­tus­tiedot – kokoomus.fi
MENU
Lasku­tus­tiedot

Lasku­tus­tiedot

Arvoisa yhteis­työ­kump­pa­nimme,

Toivomme saavamme laskut ensisi­jai­sesti sähköi­sessä muodossa. Mikäli yrityk­sel­länne ei ole mahdol­li­suutta toimittaa verkko­laskuja tai lähettää laskuja sähkö­pos­tilla, voitte lähettää paperi­laskut skannaus­pal­ve­luo­soit­teeseen. 

 

1. Verkko­laskut

Kansal­linen Kokoomus R.P.
Y-tunnus: 0213498-5

Verkko­las­ku­tuso­soitteet:
OVT: 003702134985
Operaattori: Maventa (003721291126)

OVT: FI3250460110014797
Operaattori: Osuus­pankki päätili (OKOYFIHH)

 

2. Laskujen vastaanotto sähkö­pos­titse skannaus­pal­veluun

Toivomme, että lähetätte tähän osoit­teeseen ainoastaan laskuja. Laskut lähetetään palveluun sähkö­postin PDF-muotoisina liite­tie­dos­toina ja laskun liitteiden tulee olla samassa tiedos­tossa itse laskun kanssa.

Sähkö­pos­ti­laskun osoite: 02134985@scan.netvisor.fi
• Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähkö­pos­ti­vies­tissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liite­tie­dostona. Kaikilla tiedos­toilla tulee olla eri nimi.
• Yhden sähkö­postin maksi­mikoko on 5Mb.
• PDF-tiedos­tojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
• Liitteen nimen sallitut merkit ovat taval­lisia kirjoi­tus­merkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikois­merkkejä tai välilyöntejä liitteiden nimeä­miseen.

 

3. Laskujen vastaanotto postitse skannaus­pal­veluun

Osoite­tie­tojen tulee olla täydel­lisinä sekä laskussa että kirje­kuo­ressa, jotta lasku voidaan välittää nopeasti ja luotet­ta­vasti vastaa­not­ta­jalleen.

Kansal­linen Kokoomus R.P.
02134985
PL 100
80020 Kollektor Scan

• Lähetäthän skannauso­soit­teeseen ainoastaan lasku­ma­te­ri­aalia. Nämä postit luetaan automaat­ti­sesti yrityk­semme reskontraan, eikä mikään muu materiaali (esimer­kiksi kuitit, liike­lahjat, luotto­kortit) saavuta vastaa­not­ta­jaansa tätä kautta.
• Ethän käytä niittejä skannaus­pal­veluun lähete­tyissä laskuissa.

Emme vastaanota laskuja käyntio­soit­tee­seemme

Kokoomus.fi