• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Politiikka


  Petteri Orpo: Halli­tuk­sen tavoite karkaa ilman 120 000 uutta työl­listä

  22.01.2020 Talous Työ

  Suomen EU-puheen­joh­ta­juus­kausi oli petty­mys: halli­tuk­sen EU-juna jäi asemalle

  12.01.2020 EU

  Muutok­sia Henna Virk­kusen avus­ta­ja­kun­nassa

  07.01.2020 Politiikka Tiedote

  Paula Risikko: Nyt suoraa selkää, halli­tus!

  18.12.2019 Politiikka

  Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

  17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka
  Kokoomus turvapaikkapolitiikka

  Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

  11.12.2019 Turvallisuus

  Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

  07.12.2019 Politiikka

  Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

  04.12.2019 EU Turvallisuus Ulkopolitiikka

  Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

  03.12.2019 Politiikka

  Väli­ky­sy­mys omis­ta­jaoh­jauk­sesta, työmark­ki­na­ti­lan­teesta ja edus­kun­nalle anne­tusta infor­maa­tiosta

  28.11.2019 Työ