Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus valitsi Petteri Orpon jatkamaan puheenjohtajana

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Julkaistu:

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen.

Tampe­reella koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi lauan­taina Petteri Orpon uudelle kaudelle puolu­een puheen­joh­ta­jana. Orpolla ei ollut vastaeh­dok­kaita.

“Kokoo­muk­sen johta­mi­nen on minulle kunnia. Se on ollut suuri seikailu. Puolu­een puheen­joh­ta­jan työ ei ole pelk­kää vaalien voit­ta­mista, vaan vaalien välis­ten aiko­jen johta­mista. ”, Orpo sanoi valin­tansa jälkeen.

Puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen.

Sunnun­taina puolue­ko­kouk­sessa vali­taan myös muuta puolu­een johtoa.

Kolmea vara­pu­heen­joh­ta­ja­paik­kaa tavoit­te­le­vat Antti Häkkä­nen, Anna-Kaisa Ikonen, Jarno Limnéll, Sari Multala ja Karo­liina Parta­nen.

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan tehtä­vään ovat ilmoit­ta­neet olevansa ehdolla Heikki Autto ja Jussi Koski­nen.

Sunnun­tai­hin asti jatku­van puolue­ko­kouk­sen aikana käsi­tel­lään myös yhteensä 212 aloi­tetta, joita ovat tehneet kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­set, piiri­jär­jes­töt ja jäsen­lii­tot.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content