• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Politiikka

  Politiikka


  Kokoomus turvapaikkapolitiikka

  Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

  11.12.2019 Turvallisuus

  Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019

  07.12.2019 Politiikka

  Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

  04.12.2019 EU Turvallisuus Ulkopolitiikka

  Petteri Orpo: Päämi­nis­te­rin valit­see edus­kunta avoi­men proses­sin kautta

  03.12.2019 Politiikka

  Väli­ky­sy­mys omis­ta­jaoh­jauk­sesta, työmark­ki­na­ti­lan­teesta ja edus­kun­nalle anne­tusta infor­maa­tiosta

  28.11.2019 Työ

  Elina Lepo­mäki: Keinot ovat tiedossa, mutta halli­tuk­selta puut­tuu rohkeus

  26.11.2019 Politiikka

  Petteri Orpo: Puhui­vatko päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero totta edus­kun­nan edessä?

  25.11.2019 Työ

  Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

  21.11.2019 EU

  Sanna Hämä­läi­nen Helsin­gin kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

  19.11.2019 Politiikka Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen todel­li­sia tule­vai­suus­te­koja: lisää työpaik­koja, lisää osaa­mista, lisää liiken­nettä raiteille

  Politiikka