Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pirjo Mäljä Hämeen Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi, Joonas Pulliainen puolueen eurovaalikoordinaattoriksi

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä työura sekä kokoo­musyh­tei­sön että yritys­maa­il­man palve­luk­sessa Suomessa ja ulko­mailla.
”Olen vahvasti juur­tu­nut Hämee­seen ja olen todella iloi­nen pääs­tes­säni aloit­ta­maan työt kokoo­muk­sen aatteen edis­tä­mi­seksi Hämeessä”, Mäljä toteaa.

Lauan­taina kokoon­tu­nut puolue­hal­li­tus teki myös toisen nimi­tyk­sen ja valitsi euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi 4.12.2023 alkaen valtio­tie­tei­den kandi­daatti Joonas Pulliai­sen. Pulliai­nen siir­tyy tehtä­vään kansan­edus­ta­jan avus­ta­jan tehtä­västä. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muassa kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den pääsih­tee­rinä. Pulliai­nen toimii myös puolu­een kv-asian­tun­ti­jan sijai­sena 31.1.2024 saakka.

“Euroo­pan parla­men­tin vaalit ovat hyvin tärkeät Suomelle sekä kokoo­muk­selle. Teen kaik­keni, jotta puolue pärjää niissä erin­omai­sesti”, Pulliai­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content