Avaa/sulje valikko

Rekry-uutisia


Paikka auki: poliit­ti­nen sihteeri edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen

07.11.2019 Rekry-uutisia

Ilmoi­te­taan uudel­leen haet­ta­vaksi: lain­sää­dän­tö­sih­teeri edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen

11.10.2019 Rekry-uutisia

Paikka auki: lain­sää­dän­tö­sih­teeri edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen

18.09.2019 Rekry-uutisia

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Rekry-uutisia

Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

13.09.2019 Rekry-uutisia

Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

04.06.2019 Järjestö Rekry-uutisia Tiedote
Porvarillisen työn arkisto

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

09.04.2019 Rekry-uutisia

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

27.02.2019 Rekry-uutisia

Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

26.02.2019 Rekry-uutisia

Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

14.02.2019 Rekry-uutisia