• FI
 • SV
 • MENU

  Rekry-uuti­sia


  Elisa Tarkiai­nen ja Henrik Vuor­nos puheen­joh­taja Orpon erityi­sa­vus­ta­jiksi

  04.06.2019 Järjestö Rekry-uutisia Tiedote

  Porva­ril­li­sen Työn Arkisto hakee uutta johta­jaa

  09.04.2019 Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män valtio­sih­tee­riksi Anssi Kujala ja erityi­sa­vus­ta­jaksi Kris­tiina Kokko

  27.02.2019 Rekry-uutisia

  Paavo Kähkö­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

  26.02.2019 Rekry-uutisia

  Matilda af Häll­strö­mistä kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri

  14.02.2019 Rekry-uutisia

  Orpolle ja Grahn-Laaso­selle uudet erityi­sa­vus­ta­jat

  28.01.2019 Rekry-uutisia

  Konsta Nuppo­nen puolue­toi­mis­ton tiimiin

  09.01.2019 Rekry-uutisia

  Edus­kun­ta­ryhmä ja puolue hake­vat kv-asioi­den sihtee­riä

  19.12.2018 Rekry-uutisia

  Muutok­sia kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den erityi­sa­vus­ta­jissa

  11.12.2018 Rekry-uutisia

  Lauri Skön ja Matias Juupa­luoma kokoo­muk­sen tiimiin

  10.10.2018 Rekry-uutisia