• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Rekry-uutisia

  Rekry-uutisia


  Juuso Rönn­holm minis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

  19.04.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

  12.04.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kansan­edus­ta­jat Laiho ja Multala kokoo­muk­sen verkos­to­jen johtoon

  17.03.2018 Julkaisut Rekry-uutisia Tiedote

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rei­den Viro­lai­nen ja Mykkä­nen sekä puhe­mies Risi­kon avus­ta­jat nimi­tetty

  14.02.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

  06.02.2018 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

  Haemme toimin­nan­joh­ta­jaa Sata­kun­taan

  18.01.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

  Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

  14.12.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

  27.11.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

  Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

  13.11.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

  Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

  28.09.2017 Julkaisut Rekry-uutisia