Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Janina Haapaniemi kokoomuksen somestrategiksi

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­jen media­pal­ve­lu­pääl­lik­könä ja Lidlissä vies­tin­tä­asian­tun­ti­jana.

Haapa­niemi on kokoo­muk­sen vies­tin­nässä koke­nut tekijä. Hän on työs­ken­nel­lyt Uuden­maan Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä ja kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla some­stra­te­gina ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana.  

Haapa­niemi on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian mais­teri.

Haapa­nie­men tehtä­viin kuuluu kokoo­muk­sen sosi­aa­li­sen median ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteut­ta­mi­nen puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Haapa­niemi työs­ken­te­lee edus­kun­ta­vaa­lien projek­ti­teh­tä­vässä 8.8.2022-30.4.2023.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

28.9.2022

Paula Risikko: Ikäys­tä­väl­li­sen Suomen raken­ta­mi­seksi tarvi­taan meitä kaik­kia

Arvoisa puhe­mies, Asenne ikään­ty­neitä kansa­lai­sia kohtaan on muut­tu­nut. Vähek­sy­mi­nen ja syrjään työn­tä­mi­nen on yhä tavan­omai­sem­paa.  Arvos­tuk­sen puute näkyy myös palve­lu­jen

28.9.2022

Sari Sarko­maa: Kunnian­pa­lau­tus vanhus­ten­huol­lolle

Arvoisa puhe­mies, Ihmis­ten huoli vanhuu­den päivien hoivasta ja yksin jäämi­sestä on halli­tuk­sen vihdoin kuul­tava. Nuorena hoita­jana tein yövuo­roja vanhus­ten hoivao­sas­tolla.

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content