Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­jen media­pal­ve­lu­pääl­lik­könä ja Lidlissä vies­tin­tä­asian­tun­ti­jana.

Haapa­niemi on kokoo­muk­sen vies­tin­nässä koke­nut tekijä. Hän on työs­ken­nel­lyt Uuden­maan Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä ja kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla some­stra­te­gina ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana.  

Haapa­niemi on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian mais­teri.

Haapa­nie­men tehtä­viin kuuluu kokoo­muk­sen sosi­aa­li­sen median ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteut­ta­mi­nen puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Haapa­niemi työs­ken­te­lee edus­kun­ta­vaa­lien projek­ti­teh­tä­vässä 8.8.2022-30.4.2023.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2024

Paikka auki: Kokoo­mus hakee visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp. hakee palve­luk­seensa moni­puo­lista visu­aa­li­sen vies­tin­nän osaa­jaa puolue­toi­mis­tolle Helsin­kiin. Hallit­set videoi­den kuvaa­mi­sen, editoin­nin, äänen käsit­te­lyn, teks­ti­tyk­sen ja lisäe­le­ment­tien

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

Skip to content