Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Janina Haapaniemi kokoomuksen somestrategiksi

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­jen media­pal­ve­lu­pääl­lik­könä ja Lidlissä vies­tin­tä­asian­tun­ti­jana.

Haapa­niemi on kokoo­muk­sen vies­tin­nässä koke­nut tekijä. Hän on työs­ken­nel­lyt Uuden­maan Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä ja kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla some­stra­te­gina ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana.  

Haapa­niemi on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian mais­teri.

Haapa­nie­men tehtä­viin kuuluu kokoo­muk­sen sosi­aa­li­sen median ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteut­ta­mi­nen puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Haapa­niemi työs­ken­te­lee edus­kun­ta­vaa­lien projek­ti­teh­tä­vässä 8.8.2022-30.4.2023.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

16.3.2022

Emmi Syrjä­niemi kokoo­muk­sen vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Emmi Syrjä­nie­men, 26, vies­tin­nän suun­nit­te­li­jaksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle. Tehtävä on määrä­ai­kai­nen, edus­kun­ta­vaa­lei­hin liit­tyvä projek­ti­teh­tävä. Syrjä­niemi on jour­na­lis­min

10.3.2022

Eemil Nuut­tila edus­kun­ta­ryh­män talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut talous­po­liit­ti­seksi asian­tun­ti­jak­seen Eemil Nuut­ti­lan. Edus­kun­ta­ryhmä päätti valin­nasta tors­taina 10.3. Nuut­tila viimeis­te­lee oikeus­tie­teen mais­te­rin tutkin­toa, ja on

Skip to content