Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Janina Haapaniemi kokoomuksen somestrategiksi

Janina Haapa­niemi kokoo­muk­sen some­stra­te­giksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Janina Haapa­nie­men, 35, some­stra­te­giksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle edus­kun­ta­vaa­li­pro­jek­tiin. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. Suomen Jääkiek­ko­lii­tossa 2022 Jääkie­kon MM-kiso­jen media­pal­ve­lu­pääl­lik­könä ja Lidlissä vies­tin­tä­asian­tun­ti­jana.

Haapa­niemi on kokoo­muk­sen vies­tin­nässä koke­nut tekijä. Hän on työs­ken­nel­lyt Uuden­maan Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­lik­könä ja kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolla some­stra­te­gina ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana.  

Haapa­niemi on koulu­tuk­sel­taan filo­so­fian mais­teri.

Haapa­nie­men tehtä­viin kuuluu kokoo­muk­sen sosi­aa­li­sen median ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän suun­nit­telu ja toteut­ta­mi­nen puolue­toi­mis­ton vies­tin­tä­tii­missä.

Haapa­niemi työs­ken­te­lee edus­kun­ta­vaa­lien projek­ti­teh­tä­vässä 8.8.2022-30.4.2023.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.12.2022

Sari Hintikka-Varis kokoo­muk­sen Savo-Karja­lan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Sari Hintikka-Varik­­sen, 51, kokoo­muk­sen Savo-Karja­­lan piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Koulu­tuk­sel­taan Hintikka-Varis on tuotan­to­ta­lou­den diplomi-insi­­nööri. Hintikka-Varis siir­tyy toimin­nan­joh­ta­jaksi Rastor-insti­­tuu­­tin

21.11.2022

Paikka auki: Sata­kun­nan kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­taja

Sata­kun­nan Kokoo­muk­selle haetaan toimin­nan­joh­ta­jaa *Hakuai­kaa jatkettu!* Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­vänä on johtaa kokoo­mus­toi­min­taa ja vaali­työtä Sata­kun­nan vaali­pii­rissä. Toimin­nan­joh­taja vastaa Kokoo­muk­sen järjestö- ja

21.9.2022

Paikka avoinna: Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jaa Savo-Karja­lan vaali­pii­riin

Kansal­li­nen Kokoo­mus on yli sata­vuo­tias keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue, joka tarjoaa työn­te­koa arvos­ta­valle ja poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neelle mielen­kiin­toi­sen ja tavoi­te­ha­kui­sen työym­pä­ris­tön. Kokoo­musaat­teessa yhdis­ty­vät

Skip to content