Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Juho Kärkkäinen kokoomuksen kenttäpäälliköksi

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi kokoo­muk­sen puolue­toi­mis­tolle Kokoo­mus­nuor­ten pääsih­tee­rin tehtä­västä. Aiem­min hän on toimi­nut mm. Varus­mies­lii­ton pääsih­tee­rinä. Puolueyh­tei­sössä hän on ollut mm. Uuden­maan kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja ja Uuden­maan kokoo­muk­sen halli­tuk­sen jäsen.

Kärk­käi­nen toimii kent­tä­pääl­lik­könä elokuusta 2022 huhti­kuun 2023 loppuun.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

5.4.2022

Kokoo­muk­sen johto: Venäjä eris­tet­tävä ja Ukraina aseis­tet­tava

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen vaati­vat yhtei­sessä kanna­no­tos­saan kovia toimia Venä­jän heiken­tä­mi­seksi ja sota­ri­kos­ten pysäyt­tä­mi­seksi. ”Venä­jän sota­ri­kok­siin on reagoi­tava

Skip to content