Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Rekry-uutisia

Rekry-uutisia


Kokoo­mus esit­tää sisä­mi­nis­te­riksi Kai Mykkästä ja ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­te­riksi Anne-Mari Viro­laista

06.02.2018 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

Haemme toimin­nan­joh­ta­jaa Sata­kun­taan

18.01.2018 Julkaisut Rekry-uutisia

Jenny Thune­berg edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikka­nen vies­tin­tä­sih­tee­riksi

14.12.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­tee­riä

27.11.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

Jouni Mark­ka­nen vahvis­ta­maan kokoo­muk­sen tiimiä

13.11.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Lyydia Ylönen osa-aikai­seksi poliit­ti­seksi sihtee­riksi

28.09.2017 Julkaisut Rekry-uutisia

Kirsi Hölttä Kokoo­muk­sen vies­tin­tä­pääl­li­köksi

26.06.2017 Rekry-uutisia

Muutok­sia Kokoo­muk­sen erityi­sa­vus­ta­ja­kun­nassa

21.06.2017 Rekry-uutisia

Edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa poliit­tista sihtee­riä

06.06.2017 Julkaisut Politiikka Rekry-uutisia

Tapani Mäki­nen oikeus­mi­nis­teri Häkkä­sen erityi­sa­vus­ta­jaksi

16.05.2017 Julkaisut Rekry-uutisia