Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Joel Elmaci Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Joel Elmaci kokoomuksen nuorisokoordinaattoriksi

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana Kokoo­mus­nuo­rissa sekä Varus­mies­lii­ton puheen­joh­ta­jana.

Elmacin tehtä­viin kuuluu alueilla tehtä­vän kunta- ja alue­vaa­lei­hin tähtää­vän nuoriso- ja opis­ke­li­ja­työn tuke­mi­nen sekä toimi­mi­nen yhtey­den­pi­tä­jänä alueilla olevien projek­ti­työn­te­ki­jöi­den, piiri­jär­jes­tö­jen ja jäsen­liit­to­jen välillä.

“Haluamme panos­taa nuoriin ja nuor­ten poliit­ti­sen osal­li­suu­den lisää­mi­seen. Toivomme, että saamme monia uusia, innos­tu­neita nuoria mukaan kokoo­mus­toi­min­taan Joelin työpa­nok­sen avulla”, sanoo puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko.

Elmaci toimii nuori­so­koor­di­naat­to­rina puolue­toi­mis­tolla projek­ti­teh­tä­vässä 18.9.2023–30.4.2025.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content