Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Timo Enroth, Helsingin Kokoomuksen uusi toiminnanjohtaja
Kokoomus.fi / Julkaisut / Rekry-uutisia / Timo Enroth nimitetty Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi

Timo Enroth nimi­tetty Helsin­gin Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Timo Enrot­hin kokoo­muk­sen Helsin­gin piirin toimin­nan­joh­ta­jaksi. Enroth siir­tyy tehtä­vän Suomen näytel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry:n toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on taka­naan pitkä työura juris­tina ja erilai­sissa edun­val­von­ta­teh­tä­vissä.

”Olen iloi­nen saades­samme Timon vetä­mään Helsin­gin piirin tiimiä, saamme hänestä jouk­koomme yhteis­kun­taa laajasti ymmär­tä­vän ammat­ti­lai­sen”, puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko toteaa.

Enroth on toimi­nut aiem­min mm. Kansal­lis­gal­le­rian lakia­siain­pääl­lik­könä ja Yleis­ra­dio Oy:n media­sään­te­lyn pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­taan Enroth on oikeus­tie­teen ja taiteen mais­teri. Hän on tehnyt graa­fista suun­nit­te­lua ja muotoi­lu­joh­ta­mista. Hän on myös Teki­jä­noi­keus­neu­vos­ton jäsen.

”Olen innois­sani saamas­tani mahdol­li­suu­desta siir­tyä teke­mään työtä kokoo­muk­seen täysi­päi­väi­sesti. Haluan olla turvaa­massa Helsin­gin Kokoo­muk­sen edel­ly­tyk­set olla pääkau­pun­gin vaikut­ta­vin poliit­ti­nen voima”, Enroth toteaa.

Enroth aloit­taa tehtä­vässä 15.11.

Lisä­tie­toja: 
Timo Enroth p. 040 719 6990
Puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko p. 050 342 3654

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.10.2023

Hakua jatke­taan: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Vies­tin­nän asian­tun­ti­jan hakua jatke­taan. Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun

13.10.2023

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän asian­tun­ti­jaa

Kyke­netkö kiteyt­tä­mään poliit­ti­sen vies­tin kiin­nos­ta­valla tavalla tiedot­tee­seen, blogiin, twiit­tiin tai kuvaan? Pysyykö kännyk­kä­ka­mera luon­te­vasti kädessä? Sinun ei tarvitse tuot­taa itse

9.10.2023

Raine Ties­salo nimi­tetty kokoo­muk­sen vies­tintä- ja yhteys­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Raine Ties­sa­lon puolu­een uudeksi vies­­tintä- ja yhteys­pääl­li­köksi. Ties­salo siir­tyy kokoo­muk­seen Perhey­ri­tys­ten liiton vies­­tintä- ja yhteis­kun­ta­suh­de­joh­ta­jan tehtä­västä.

Skip to content