• FI
 • SV
 • MENU
  Kategoria: Ohjel­ma­työ

  Ohjel­ma­työ


  Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

  27.03.2019 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys

  Kaupunki on ihmistä varten

  19.12.2018 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Työ Ympäristö

  Omille siiville – syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy

  12.10.2018 Ohjelmatyö Terveys

  Keskus­te­lu­na­vaus ympä­ris­töstä: Vastuu ilmas­tosta

  30.08.2018 Ohjelmatyö Ympäristö

  Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

  27.06.2018 Ohjelmatyö Vaalit

  Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

  15.06.2018 Ohjelmatyö

  Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

  10.06.2018 EU Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

  Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

  19.04.2018 Ohjelmatyö

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

  19.03.2018 Ohjelmatyö

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

  17.11.2017 Ohjelmatyö