Avaa/sulje valikko
Kategoria: Ohjelmatyö

Ohjelmatyö


Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

30.08.2019 Elinkeinopolitiikan verkosto Hyvinvointipolitiikan verkosto Järjestötoiminnan verkosto Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto Ohjelmatyö Senioriverkosto Talouspolitiikan verkosto
Kokoomus ja kulttuuri

Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

27.03.2019 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys
Kokoomus: kaupungit ja kaupunkipolitiikka

Kaupunki on ihmistä varten

19.12.2018 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Työ Ympäristö

Omille siiville – syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy

12.10.2018 Ohjelmatyö Terveys

Keskus­te­lu­na­vaus ympä­ris­töstä: Vastuu ilmas­tosta

30.08.2018 Ohjelmatyö Ympäristö

Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

27.06.2018 Ohjelmatyö Vaalit

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

15.06.2018 Ohjelmatyö

Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

10.06.2018 EU Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

19.04.2018 Ohjelmatyö

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi: Tutkin­nolle eräpäivä

19.03.2018 Ohjelmatyö