• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Ohjelmatyö


  Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!

  17.12.2019 EU Järjestö Kulttuuri Ohjelmatyö Politiikka Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka

  Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

  30.08.2019 Elinkeinopolitiikan verkosto Hyvinvointipolitiikan verkosto Järjestötoiminnan verkosto Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto Ohjelmatyö Senioriverkosto Talouspolitiikan verkosto
  Kokoomus ja kulttuuri

  Uutta luova Suomi: Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

  27.03.2019 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys
  Kokoomus: kaupungit ja kaupunkipolitiikka

  Kaupunki on ihmistä varten

  19.12.2018 Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Työ Ympäristö

  Omille siiville – syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy

  12.10.2018 Ohjelmatyö Terveys

  Keskus­te­lu­na­vaus ympä­ris­töstä: Vastuu ilmas­tosta

  30.08.2018 Ohjelmatyö Ympäristö

  Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

  27.06.2018 Ohjelmatyö Vaalit

  Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2018-2020

  15.06.2018 Ohjelmatyö

  Kokoo­mus uudisti peri­aa­teoh­jel­mansa

  10.06.2018 EU Kannat Kulttuuri Ohjelmatyö Sivistys Talous Terveys Turvallisuus Työ Ulkopolitiikka Ympäristö

  Haku verkos­to­jen ja vaikut­ta­ja­ryh­mien vastuu­teh­tä­viin

  19.04.2018 Ohjelmatyö