• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Ohjelmatyö

  Ohjelmatyö


  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tuk­seen pika­mars­silla

  17.11.2017 Ohjelmatyö

  Petteri Orpo: kokoo­mus­lai­suu­teen kuuluu ihmis­ten väli­nen tasa-arvo

  20.06.2017 Ohjelmatyö

  Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia

  10.03.2017 Ohjelmatyö

  Saara-Sofia Sirén kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­ta­jaksi

  29.08.2016 Ohjelmatyö

  Uusissa vaikut­ta­ja­ryh­missä on haku päällä - terve­tu­loa teke­mään kokoo­muk­sesta parem­paa!

  19.08.2016 Ohjelmatyö

  Lisää teki­jöitä kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin

  22.06.2016 Ohjelmatyö

  Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

  13.06.2016 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set vaikut­ta­ja­ryh­mä­läi­set valittu

  12.06.2016 Ohjelmatyö

  Aktii­vi­nen vaikut­ta­mi­nen kiin­nos­taa kokoo­mus­lai­sia - tuhat haki vaikut­ta­ja­ryh­miin

  07.06.2016 Ohjelmatyö

  Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

  03.06.2016 Ohjelmatyö