Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Julkaistu:

Kiitos keskusteluista Kuopio, nähdään taas!

Kansanedustajien kiertue kurvasi viidennen kiertuepäivän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kiertuetapahtuman yhteydessä pidettiin tavoiteohjelmatilaisuus jonka aiheena oli "Ikääntyvä väestö, laskeva syntyvyys – millainen tulevaisuus?". Tavoiteohjelmaa valmistellaan nyt keväällä hyväksyttäväksi kesän 2020 puoluekokouksessa Porissa.

Tilaisuuden alun lähestyessä paikalliset aktiivit huomasivat, että isoon väkimäärään varautuminen ei riittänyt – tuoleja piti hakea lisää. Kokoomuksen Savo-Karjalan järjestökoordinaattori Ville Blom kuvaili tilannetta tuoreeltaan: "Kyllähän se yllätti, että tuolit loppuivat kesken. Lisääkin haettiin, vaan loppuivat ne lisätuolitkin. Tästä huolimatta keskustelua riitti ja olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa. Huomaa kyllä, että tavoiteohjelman tekeminen kiinnostaa jäseniä."

Yleisöstä muistutettiin, että senioreista ei pidä puhua ongelmana. He ovat aktiivisia kansalaisia ja yhteisöjensä kantavia voimia, harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan pyörittäjä sekä suuri kuluttaja-, äänestäjä- ja vaikuttajajoukko.

Kuopiossa paikalla olivat puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja kansanedustajat Jukka Kopra, Markku Eestilä, Marko Kilpi, Kai Mykkänen, puoluesihteeri Kristiina Kokko sekä kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Puoluejohto ja kansanedustajat kiersivät yhteensä 22 paikkakuntaa viikon sisällä.

Pysähdyksiä oli Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Porissa, Turussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Kuopion ja Oulun kiertuetapahtumien yhteydessä järjestettiin kesän 2020 puoluekokoukseen tehtävän tavoiteohjelman julkinen keskustelutilaisuus.

Kiertueella oli mukana myös pöytälätkä ja kuten mainoksissakin luvattiin, nyt oli mahdollisuus haastaa kansanedustaja joko politiikassa tai pöytälätkässä!

Kiitos keskusteluista Kuopio, nähdään taas!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content