Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Julkaistu:

Kiitos keskusteluista Kuopio, nähdään taas!

Kansanedustajien kiertue kurvasi viidennen kiertuepäivän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kiertuetapahtuman yhteydessä pidettiin tavoiteohjelmatilaisuus jonka aiheena oli "Ikääntyvä väestö, laskeva syntyvyys – millainen tulevaisuus?". Tavoiteohjelmaa valmistellaan nyt keväällä hyväksyttäväksi kesän 2020 puoluekokouksessa Porissa.

Tilaisuuden alun lähestyessä paikalliset aktiivit huomasivat, että isoon väkimäärään varautuminen ei riittänyt – tuoleja piti hakea lisää. Kokoomuksen Savo-Karjalan järjestökoordinaattori Ville Blom kuvaili tilannetta tuoreeltaan: "Kyllähän se yllätti, että tuolit loppuivat kesken. Lisääkin haettiin, vaan loppuivat ne lisätuolitkin. Tästä huolimatta keskustelua riitti ja olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa. Huomaa kyllä, että tavoiteohjelman tekeminen kiinnostaa jäseniä."

Yleisöstä muistutettiin, että senioreista ei pidä puhua ongelmana. He ovat aktiivisia kansalaisia ja yhteisöjensä kantavia voimia, harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan pyörittäjä sekä suuri kuluttaja-, äänestäjä- ja vaikuttajajoukko.

Kuopiossa paikalla olivat puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja kansanedustajat Jukka Kopra, Markku Eestilä, Marko Kilpi, Kai Mykkänen, puoluesihteeri Kristiina Kokko sekä kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Puoluejohto ja kansanedustajat kiersivät yhteensä 22 paikkakuntaa viikon sisällä.

Pysähdyksiä oli Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Porissa, Turussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Kuopion ja Oulun kiertuetapahtumien yhteydessä järjestettiin kesän 2020 puoluekokoukseen tehtävän tavoiteohjelman julkinen keskustelutilaisuus.

Kiertueella oli mukana myös pöytälätkä ja kuten mainoksissakin luvattiin, nyt oli mahdollisuus haastaa kansanedustaja joko politiikassa tai pöytälätkässä!

Kiitos keskusteluista Kuopio, nähdään taas!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.