Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Julkaistu:

Kiitos keskusteluista Kuopio, nähdään taas!

Kansanedustajien kiertue kurvasi viidennen kiertuepäivän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kiertuetapahtuman yhteydessä pidettiin tavoiteohjelmatilaisuus jonka aiheena oli "Ikääntyvä väestö, laskeva syntyvyys – millainen tulevaisuus?". Tavoiteohjelmaa valmistellaan nyt keväällä hyväksyttäväksi kesän 2020 puoluekokouksessa Porissa.

Tilaisuuden alun lähestyessä paikalliset aktiivit huomasivat, että isoon väkimäärään varautuminen ei riittänyt – tuoleja piti hakea lisää. Kokoomuksen Savo-Karjalan järjestökoordinaattori Ville Blom kuvaili tilannetta tuoreeltaan: "Kyllähän se yllätti, että tuolit loppuivat kesken. Lisääkin haettiin, vaan loppuivat ne lisätuolitkin. Tästä huolimatta keskustelua riitti ja olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa. Huomaa kyllä, että tavoiteohjelman tekeminen kiinnostaa jäseniä."

Yleisöstä muistutettiin, että senioreista ei pidä puhua ongelmana. He ovat aktiivisia kansalaisia ja yhteisöjensä kantavia voimia, harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan pyörittäjä sekä suuri kuluttaja-, äänestäjä- ja vaikuttajajoukko.

Kuopiossa paikalla olivat puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja kansanedustajat Jukka Kopra, Markku Eestilä, Marko Kilpi, Kai Mykkänen, puoluesihteeri Kristiina Kokko sekä kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Puoluejohto ja kansanedustajat kiersivät yhteensä 22 paikkakuntaa viikon sisällä.

Pysähdyksiä oli Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Porissa, Turussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Kuopion ja Oulun kiertuetapahtumien yhteydessä järjestettiin kesän 2020 puoluekokoukseen tehtävän tavoiteohjelman julkinen keskustelutilaisuus.

Kiertueella oli mukana myös pöytälätkä ja kuten mainoksissakin luvattiin, nyt oli mahdollisuus haastaa kansanedustaja joko politiikassa tai pöytälätkässä!

Kiitos keskusteluista Kuopio, nähdään taas!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Yhtey­den­pito kansa­lais­ten ja kokoo­mus­väen kanssa tulee mahdol­lis­taa myös poik­keus­ai­kana, mutta tilan­tee­seen sopi­vin tavoin. Ylei­siä turval­li­suus­suo­si­tuk­sia koskien tapah­tu­mien järjes­tä­mistä Kaikilla alueilla

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit