Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Julkaistu:

Kiitos keskusteluista Oulu, nähdään taas!

Kansanedustajien kiertue kurvasi keskiviikkona 29. tammikuuta ensimmäisenä kiertuepäivänä Kemijärven, Rovaniemen ja Kemin jälkeen Ouluun. Kiertueen neljännellä etapilla olivat mukana puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kansanedustajat Heikki Autto, Arto Satonen, Janne Heikkinen, Sari Multala, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Marko Kilpi, Sari Sarkomaa, Anna-Kaisa Ikonen sekä puoluesihteeri Kristiina Kokko ja kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Päivä starttasi Oulussa kauppakeskus Valkeassa tavoiteohjelman tiimoilta. Puolueen kesällä 2020 Porin puoluekokouksessa hyväksyttävää tavoiteohjelmaa valmistellaan kevään 2020 aikana ja yksi näistä tavoiteohjelman valmisteluun liittyvistä tapahtumista järjestettiin kansanedustajien kiertueen yhteydessä Oulussa.

Tilaisuuden avasi Anna-Kaisa Ikonen ja paikallinen valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen haastatteli Sami Pikkuahoa joka kertoi yleisölle Oulun kokoomuksen kaupunkipoliittisesta ohjelmasta. Turvallinen Oulu -hankkeen projektijohtaja Kati Kaarlejärven puheenvuorossa tuotiin esiin jokaisen mahdollisuutta ja keinoja edistää lasten ja nuorten turvallisuutta jokapäiväisessä ympäristössä.

Kansanedustajien paneelissa jossa olivat mukana entiset sisäministeri Risikko ja Mykkänen sekä Oulun vaalipiirin kansanedustajat Talvitie ja Heikkinen keskusteltiin tilaisuuden aiheen mukaisesti tulevaisuuden turvallisesta Suomesta.

Kiertueella oli mukana myös pöytälätkä ja kuten mainoksissakin luvattiin, nyt oli mahdollisuus haastaa kansanedustaja joko politiikassa tai pöytälätkässä! Myös Oulussa kiertueen pöytälätkä kiinnosti ja pelit olivat käynnissä koko tilaisuuden ajan.

Kuntavaaliehdokkaita hankittiin ahkerasti Oulussa Tomi Kaismon ja Sami Pikkuahon toimesta.

Kuntavaaliehdokkaita hankittiin ahkerasti Oulussa Tomi Kaismon ja Sami Pikkuahon toimesta. Suuri kiitos kaikille paikalle saapuneelle yleisölle, uusille kuntavaaliehdokkaille ja järjestelyistä vastanneille paikallisille kokoomuslaisille!

Oulusta matkaa jatkettiin junalla kohti Kokkolaa, päivän viimeistä etappia.

Puoluejohto ja kansanedustajat kiersivät yhteensä 22 paikkakuntaa viikon sisällä. Pysähdyksiä oli Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Porissa, Turussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Kuopion ja Oulun kiertuetapahtumien yhteydessä järjestettiin kesän 2020 puoluekokoukseen tehtävän tavoiteohjelman julkinen keskustelutilaisuus.

Kiitos keskusteluista Oulu, nähdään taas!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Yhtey­den­pito kansa­lais­ten ja kokoo­mus­väen kanssa tulee mahdol­lis­taa myös poik­keus­ai­kana, mutta tilan­tee­seen sopi­vin tavoin. Ylei­siä turval­li­suus­suo­si­tuk­sia koskien tapah­tu­mien järjes­tä­mistä Kaikilla alueilla

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

6.9.2020

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi puolue­val­tuus­ton kaudelle 2020-2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi sunnun­taina puolue­val­tuus­ton jäse­net ja vara­jä­se­net kaksi­vuo­tis­kau­delle. Helsin­gin Kokoo­mus Sami Heis­taro (vara­jä­sen Perttu Hill­man) Kati Martin­son (vara­jä­sen Maarit