Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Julkaistu:

Kiitos keskusteluista Oulu, nähdään taas!

Kansanedustajien kiertue kurvasi keskiviikkona 29. tammikuuta ensimmäisenä kiertuepäivänä Kemijärven, Rovaniemen ja Kemin jälkeen Ouluun. Kiertueen neljännellä etapilla olivat mukana puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kansanedustajat Heikki Autto, Arto Satonen, Janne Heikkinen, Sari Multala, Janne Sankelo, Saara-Sofia Sirén, Paula Risikko, Marko Kilpi, Sari Sarkomaa, Anna-Kaisa Ikonen sekä puoluesihteeri Kristiina Kokko ja kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Päivä starttasi Oulussa kauppakeskus Valkeassa tavoiteohjelman tiimoilta. Puolueen kesällä 2020 Porin puoluekokouksessa hyväksyttävää tavoiteohjelmaa valmistellaan kevään 2020 aikana ja yksi näistä tavoiteohjelman valmisteluun liittyvistä tapahtumista järjestettiin kansanedustajien kiertueen yhteydessä Oulussa.

Tilaisuuden avasi Anna-Kaisa Ikonen ja paikallinen valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen haastatteli Sami Pikkuahoa joka kertoi yleisölle Oulun kokoomuksen kaupunkipoliittisesta ohjelmasta. Turvallinen Oulu -hankkeen projektijohtaja Kati Kaarlejärven puheenvuorossa tuotiin esiin jokaisen mahdollisuutta ja keinoja edistää lasten ja nuorten turvallisuutta jokapäiväisessä ympäristössä.

Kansanedustajien paneelissa jossa olivat mukana entiset sisäministeri Risikko ja Mykkänen sekä Oulun vaalipiirin kansanedustajat Talvitie ja Heikkinen keskusteltiin tilaisuuden aiheen mukaisesti tulevaisuuden turvallisesta Suomesta.

Kiertueella oli mukana myös pöytälätkä ja kuten mainoksissakin luvattiin, nyt oli mahdollisuus haastaa kansanedustaja joko politiikassa tai pöytälätkässä! Myös Oulussa kiertueen pöytälätkä kiinnosti ja pelit olivat käynnissä koko tilaisuuden ajan.

Kuntavaaliehdokkaita hankittiin ahkerasti Oulussa Tomi Kaismon ja Sami Pikkuahon toimesta.

Kuntavaaliehdokkaita hankittiin ahkerasti Oulussa Tomi Kaismon ja Sami Pikkuahon toimesta. Suuri kiitos kaikille paikalle saapuneelle yleisölle, uusille kuntavaaliehdokkaille ja järjestelyistä vastanneille paikallisille kokoomuslaisille!

Oulusta matkaa jatkettiin junalla kohti Kokkolaa, päivän viimeistä etappia.

Puoluejohto ja kansanedustajat kiersivät yhteensä 22 paikkakuntaa viikon sisällä. Pysähdyksiä oli Kemijärvellä, Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Seinäjoella, Porissa, Turussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä. Kuopion ja Oulun kiertuetapahtumien yhteydessä järjestettiin kesän 2020 puoluekokoukseen tehtävän tavoiteohjelman julkinen keskustelutilaisuus.

Kiitos keskusteluista Oulu, nähdään taas!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.