• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Ohjelmatyö

  Ohjelmatyö


  Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

  27.05.2016 Ohjelmatyö

  Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

  Ohjelmatyö

  Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

  Ohjelmatyö

  Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

  16.05.2016 Ohjelmatyö

  Kokoo­mus­ver­kos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

  Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

  27.04.2016 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

  16.10.2015 Ohjelmatyö

  Halli­tus­oh­jelma: Irti hiilestä, ravin­teet meren sijaan talteen

  08.06.2015 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Ener­gi­au­nio­nin raamit hahmot­tu­vat

  27.02.2015 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston marras­kuun kolumni: Koski­so­dasta raken­ta­vaan rauhaan

  28.11.2014 Ohjelmatyö