Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia

Kokoo­mus­mi­nis­te­rit julkai­si­vat kasvuoh­jel­man: Suomi tarvit­see joukon rohkeita uudis­tuk­sia

Julkaistu:

Kokoomuksen ministeriryhmä julkaisi perjantaina laajan kasvuohjelman, jossa he käyvät läpi näkemyksiään maailman muutoksesta ja Suomen tulevan menestyksen eväistä. Ohjelmapaperi tähtää lähitulevaisuutta kauemmas ja sisältää 34 muutoskokonaisuutta. Tekstissä käsitellään työn muutosta, yrittäjyyden uusia muotoja, tulevaisuuden osaamista, kestävää ympäristösuhdetta sekä oikeudenmukaista talouskasvua.

”Maailman muuttuu niin nopeasti, että turvalliset, hyvin harkitut mutta rohkeat tietoon perustuvat uudistukset ovat ainoa tie eteenpäin. Muutoksen ei nimittäin tarvitse olla pelottava asia. Tarkoitus on, että asiat tehdään aina paremmin kuin ennen”, summaa Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Orpo nostaa esimerkiksi työn muutoksen. Teknologia on aina muuttanut työtä, mutta nyt muutosvauhti alkaa olla ihmisille niin nopea, että sopeutuminen vaatii erityistä huomiota koko yhteiskunnalta. Orpon mukaan tarvitaan ketteryyttä. Työpaikkakohtaista sopimista pitää lisätä ja yhteistoimintalaki uudistaa.

Kokoomuksen sosiaaliturvasta vastaava ministeri, sisäministeri Paula Risikko tahtoo, että Suomessa siirrytään osallistavaan sosiaaliturvaan. ”Uudistuksen tavoitteena on vähentää syrjäytymistä ja edistää työllistymistä. Työttömien sosiaaliturvan perustaksi tulee ottaa ihmisen osallistuminen. Tämä voi olla työnhakua, opiskelua tai vapaaehtoistyötä”, Risikko linjaa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen taas painottaa kansainvälisyyden tärkeyttä. ”Tulevaisuus on entistä kansainvälisempi ja kilpailussa pärjäävät ne, jotka suhtautuvat siihen mahdollisuutena, eivät ne, jotka koittavat piiloutua siltä. Suomen on esimerkiksi taattava, että kaikki yritykset voivat saada palvelunsa englanniksi”, Mykkänen kertoo.

”Vahva koulutusjärjestelmä on Suomen menestyksen perusta. Näinä aikoina myös koulutussektorilla on tehtävä aktiivisesti työtä avoimen, kansainvälisen ja suvaitsevaisen Suomen puolesta”, toteaa Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Jokaisella suomalaisella tulisi olla koulutuksensa aikana kansainvälistymisjakso joko vaihtona tai kotikansainvälistymisenä, ja vieraiden kielten opiskelu pitää aloittaa jo ensimmäisellä luokalla, Grahn-Laasonen ehdottaa.

Ohjelma on luettavissa täältä: https://issuu.com/kokoomus/docs/kok_kasvuohjelma_issuu

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content