Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Saara-Sofia Sirén kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­ta­jaksi

Saara-Sofia Sirén kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Saara-Sofia-300x300@2x

Puoluehallitus on valinnut kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin kokoomuksen ympäristöpoliittisen verkoston puheenjohtajaksi yhdessä Christoffer Wiikin ja Lauri Koposen kanssa. Verkoston sihteeriksi valittiin Juhani Rantanen. Ympäristöpolitiikan verkoston tehtävänä on tehdä uusia avauksia, laatia esityksiä puolueen kannoiksi ja koota entistä enemmän kokoomuslaista ympäristöosaamista puoluejohdon ja eduskuntaryhmän tueksi. Samalla verkosto tarjoaa merkittäviä vaikuttamisen paikkoja yhä useammille ympäristöpoliittisista kysymyksistä kiinnostuneille kokoomuslaisille.

"Olen todella ilahtunut, että verkostoon on hakeutunut jo nyt niin iso joukko kokoomuslaisia - se kertoo siitä, että ympäristöpolitiikkaa pidetään meillä tärkeänä. Ympäristöön ja luontoon liittyvät teemat tulevat saamaan jatkossa yhä vahvemman painoarvon puolueessamme", Sirén linjaa.

"Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Olen erittäin motivoinut kehittämään ja hyödyntämään esimerkiksi kiertotalouden laajaa potentiaalia Suomessa."

Ympäristöpolitiikan verkostoon perustetaan aluksi kolme vaikuttajaryhmää: ilmasto- ja energiapolitiikan ryhmä, kiertotalouden vaikuttajaryhmä sekä Itämeri-vaikuttajaryhmä. Lisäksi verkoston yhteydessä toimii Kokoomuksen Luonnonsuojelijat -ryhmä, jota johtaa kansanedustaja Pertti Salolainen. Kaikkiin ryhmiin voi hakea jäseneksi tai puheenjohtajaksi 11.9. mennessä. Myös alkukesän haussa lähetetyt hakemukset huomioidaan valintoja tehdessä.

Uusia luottamushenkilöitä maaseutupolitiikkaa sekä työ- ja elinkeinopolitiikkaa tekemään

Puoluehallitus nimitti uusia jäseniä myös muihin vaikuttajaryhmiin. Maaseudun monialayrittäjyysryhmän puheenjohtajaksi valittiin Heikki Autto, bio- ja metsätalousryhmän puheenjohtajaksi Marko Mäki-Hakola ja maatalouden hallinto ja säätely -ryhmän puheenjohtajaksi Janne Sankelo. Työ- ja elinkeinopolitiikan verkostossa toimivaan TKI- ja vientiryhmään nimettiin uusiksi jäseniksi Timo Hämäläinen, Mikko Kara, Seppo Saarinen ja Jenni Pajunen sekä työmarkkinaryhmään Tuomo Luoma ja Leena Hoppania.

Lisätietoa verkostoista ja vaikuttajaryhmistä.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content