• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Julkaisut


  Sari Sarko­maan toive joulu­pu­kille Rova­nie­mellä: työl­li­syys­toi­mia halli­tuk­selta!

  04.02.2020 Järjestö

  Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

  Järjestö Ohjelmatyö

  Petteri Orpo Kemi­jär­vellä: “Poli­tiik­kaa ei voi tehdä salaa, siksi ollaan kier­tu­eella”

  Järjestö

  Kokoo­mus Kemissä: Poli­tii­kan vuosi käyn­tiin Lumi­lin­nasta

  Järjestö

  Jyväs­kylä: hoda­reita, linnun­sie­me­niä, pöytä­lät­kää ja puhetta!

  Järjestö

  Kokoo­muk­sen Orpo: Halli­tuk­sen puoli­tet­tava lämmi­tyk­sen pääs­töt – koti­ta­louk­sia on autet­tava öljy­läm­mi­tyk­sen korvaa­mi­sessa

  01.02.2020 Politiikka Tiedote

  Tervei­set halli­tuk­sen ilmas­to­rii­heen: Kokoo­muk­sen ratkai­suja ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­seksi

  Politiikka Ympäristö

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi puolue­hal­li­tuk­sen jäse­net kaudelle 2020–2021 ja valitsi uuden vara­pu­heen­joh­ta­jan

  Politiikka Tiedote

  Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?

  27.01.2020 Järjestö

  Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää

  23.01.2020 Rekry-uutisia