Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kategoria: Julkaisut

Julkaisut


Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö (laaja versio)

06.03.2020 Turvallisuus Ulkopolitiikka

Kokoo­muk­sen Orpo ja Mykkä­nen: EU:n on perus­tet­tava ulko­ra­ja­kes­kuk­sia Kreik­kaan

02.03.2020 Tiedote

Kokoo­muk­sen ehdo­tus terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

25.02.2020 Turvallisuus Ulkopolitiikka

Kokoo­mus esit­tää halli­tuk­selle ehdo­tuk­sensa terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi

Tiedote

Niilo Heino­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­riksi

20.02.2020 Tiedote

Sari Multala: Mistä koulu­tettu henki­lö­kunta täyt­tä­mään tule­vai­suu­den hoita­ja­tarve?

17.02.2020 Terveys

Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa

14.02.2020 Rekry-uutisia

Kai Mykkä­nen: “Tarvit­ta­vat uudis­tuk­set huuta­vat rinnal­leen työpaik­koja”

11.02.2020 Politiikka

Kokoo­muk­sen Suomi-kier­tue päät­tyi Helsin­kiin: “Tämä otetaan uusiksi!”

10.02.2020 Järjestö

Edus­ta­jat Espoossa: Tunkua oli tääl­lä­kin

07.02.2020 Järjestö