Avaa/sulje valikko
Kategoria: Julkaisut

Julkaisut


Onko halli­tuk­sella rohkeutta uudis­tuk­siin?

16.09.2019 Politiikka

Ehdo­tuk­sia inves­toin­tien vauh­dit­ta­mi­seen

13.09.2019 Työ

Rekry: etsi­tään johdon assis­tent­tia

Rekry-uutisia

Kirjal­li­nen kysy­mys vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­sesta

12.09.2019 Terveys

Kokoo­muk­sen Sarko­maa ja Vikman: Tyttö­jen sukue­lin­ten silpo­mi­nen kiel­let­tävä eril­lis­lailla

09.09.2019 Terveys

Uusi puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko: Kokoo­mus on muuta­kin kuin vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa

07.09.2019 Järjestö

Kokoo­muk­sen Joki­nen ja Kopra: Yrit­tä­jän päivä oltava joka päivä

05.09.2019 Talous Työ Yrittäjyys

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

04.09.2019 Järjestötoiminnan verkosto Verkostoblogit
Luonto kokoomus

Jaana Pelko­nen: Luon­nossa on voimamme

31.08.2019 Ympäristö

Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

30.08.2019 Elinkeinopolitiikan verkosto Hyvinvointipolitiikan verkosto Järjestötoiminnan verkosto Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto Ohjelmatyö Senioriverkosto Talouspolitiikan verkosto