Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Julkaisut


Tervei­set halli­tuk­selle Lappeen­ran­nasta: pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi on lukui­sia konkreet­ti­sia keinoja

06.02.2020 Järjestö

Jukka Kopra: työpai­kat elinehto Suomelle, halli­tuk­sen poli­tiikka valjua

Järjestö

Puolue­sih­teeri Kokko Lahdessa: seiso­maan­han siellä joudut­tiin

Järjestö

Petteri Orpo toi kokoo­mus­ryh­män Turkuun: “Emme julista, vaan kuun­te­lemme”

05.02.2020 Järjestö

Tervei­set Porista: lait­ta­kaa halli­tus lujille, työpaik­koja tarvi­taan!

Järjestö

Pytti­pannu teki kaup­pansa Seinä­joella, ihmi­set hotki­vat hurjat 500 annosta!

Järjestö

Kokoo­muk­sen Risikko Kokko­lassa: “Poho­jan­maalle on aina ilo tulla!”

Järjestö

Sari Sarko­maan toive joulu­pu­kille Rova­nie­mellä: työl­li­syys­toi­mia halli­tuk­selta!

04.02.2020 Järjestö

Kokoo­mus­ryh­män tervei­set Oulussa: “Turval­li­suus on jokai­sen oikeus”

Järjestö Ohjelmatyö

Petteri Orpo Kemi­jär­vellä: “Poli­tiik­kaa ei voi tehdä salaa, siksi ollaan kier­tu­eella”

Järjestö