Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Julkaisut


Tukea yhdis­tys­ten etätyös­ken­te­lyyn

19.03.2020 Järjestö

Kokoo­muk­selta krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

18.03.2020 Tiedote

Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Talous Työ

Petteri Orpo: “Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat”

17.03.2020 Turvallisuus

Kokoo­mus keskeyt­tää tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sen tois­tai­seksi

12.03.2020 Järjestö

Petteri Orpo: Koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­seen tarvi­taan kattava tuki­pa­ketti

Terveys

Kokoo­mus ei lähde mukaan perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­seen

10.03.2020 Tiedote

Kokoo­muk­sen yhteys­pääl­li­köksi Elina Laavi ja kunta­vaa­li­pääl­li­köksi Antti Ahonen

Rekry-uutisia

12 ehdo­tusta: Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö

06.03.2020 Politiikka

Kokoo­mus julkisti turva­paik­ka­po­liit­ti­sen linjauk­sensa – ”Turva­pai­kat hädä­na­lai­sille, este­tään väärin­käyttö”

Tiedote