• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko

  Julkaisut


  Mari-Leena Talvi­tie Kajaa­nissa: Suomen laajin teeva­li­koima sai etelän ihmis­ten päät pyörälle

  06.02.2020 Järjestö

  Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

  Järjestö Ohjelmatyö

  Vaasassa Tommi Mäki ja Janne Sankelo kisa­si­vat pöytä­lät­kässä – katso kumpi voitti!

  Järjestö

  Tervei­set halli­tuk­selle Lappeen­ran­nasta: pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi on lukui­sia konkreet­ti­sia keinoja

  Järjestö

  Jukka Kopra: työpai­kat elinehto Suomelle, halli­tuk­sen poli­tiikka valjua

  Järjestö

  Puolue­sih­teeri Kokko Lahdessa: seiso­maan­han siellä joudut­tiin

  Järjestö

  Petteri Orpo toi kokoo­mus­ryh­män Turkuun: “Emme julista, vaan kuun­te­lemme”

  05.02.2020 Järjestö

  Tervei­set Porista: lait­ta­kaa halli­tus lujille, työpaik­koja tarvi­taan!

  Järjestö

  Pytti­pannu teki kaup­pansa Seinä­joella, ihmi­set hotki­vat hurjat 500 annosta!

  Järjestö

  Kokoo­muk­sen Risikko Kokko­lassa: “Poho­jan­maalle on aina ilo tulla!”

  Järjestö