Avaa/sulje valikko

Julkaisut


Sarko­maa: Tera­pia­ta­kuu tarvi­taan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompa­kon paksuu­desta

13.10.2019 Terveys

Mykkä­nen: EU:n kestä­vän turva­paik­ka­jär­jes­tel­män puute ei korjaannu tilan­netta pahen­ta­villa EU-meka­nis­meilla

12.10.2019 Tiedote

Ilmoi­te­taan uudel­leen haet­ta­vaksi: lain­sää­dän­tö­sih­teeri edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen

11.10.2019 Rekry-uutisia
Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

07.10.2019 Tiedote
Lasten ja nuorten lukutaidon parantaminen

Kokoo­muk­sen valtuus­toa­loite: Lisää luku­tai­toa!

Kulttuuri Sivistys

Kokoo­muk­sen Keto-Huovi­nen: Suomeen tarvi­taan koira­re­kis­teri

30.09.2019 Ympäristö

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta

20.09.2019 Politiikka

Paikka auki: lain­sää­dän­tö­sih­teeri edus­kun­ta­ryh­män palve­luk­seen

18.09.2019 Rekry-uutisia

Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Helsin­gin kokoo­muk­seen?

Rekry-uutisia

Kai Mykkä­nen: Rinteen riihessä työl­li­syys­rima alhaalla

17.09.2019 Talous Työ