Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Tule verkos­toi­hin teke­mään poli­tiik­kaa / Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Yrit­tä­jyys-
ja
elin­kei­no­po­li­tii­kan
verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkos­tossa pohdi­taan ja kehi­te­tään ideoita yritys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi

Millai­sia uudis­tuk­sia Suomessa pitäisi toteut­taa, jotta entistä useampi suoma­lai­nen rohkais­tuisi aloit­ta­maan yritys­toi­min­nan, entistä useampi suoma­lai­nen pieni ja keski­suuri yritys rohkais­tuisi hake­maan kasvua ja entistä useampi suoma­lai­nen koti­mark­ki­noille keskit­ty­nyt yritys lähtisi hake­maan uusia mark­ki­noita ulko­mailta? Kokoo­muk­sen näke­mys on, että kestä­vää hyvin­voin­nin kasvua ei voi olla ilman, että maassa on hyvät edel­ly­tyk­set yrityk­sille kasvaa, toimia ja työl­lis­tää. Yrit­tä­jyy­den ja elin­kei­no­po­li­tii­kan kysy­myk­siä pääset pohti­maan ja ideoi­maan tule­malla mukaan tämän verkos­ton toimin­taan.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Pia Kauma sekä Pasi Mäki­nen. Verkos­ton sihteeri on Pietari Pitzen.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Pia Kauma, puheen­joh­taja
pia.kauma@eduskunta.fi

Pasi Mäki­nen, puheen­joh­taja
pasi.makinen@ilmion.fi

Pietari Pitzen, sihteeri
pietari.pitzen@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content