Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Digi- ja
tule­vai­suus­ver­kosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto on tarkoi­tettu ennak­ko­luu­lot­to­mille visio­nää­reille, jotka halua­vat tehdä Suomesta eturi­vin tekno­lo­gia­maan, jossa otetaan ensim­mäi­senä käyt­töön uusim­mat ratkai­sut ihmis­ten ja yhteis­kun­tien pien­ten ja suur­ten haas­tei­den voit­ta­mi­seksi. Tule­vai­suu­den kysy­myk­set kiin­nos­ta­vat meitä laajem­min­kin kuin vain tekno­lo­gian osalta.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Kansan­edus­taja Jarno Limnell, puheen­joh­taja
jarno.limnell@eduskunta.fi

Marko Suok­nuuti, puheen­joh­taja
mjsuoknuuti@gmail.com

Veijo Tikka, sihteeri
veijo.tikka@yahoo.com

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Euroop­pa­ver­kosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content