Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Sisäi­sen
turval­li­suu­den
verkosto

Kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man perus­läh­tö­koh­tiin kuuluu, että jokai­sen ihmi­sen on saatava elää rauhassa, ilman pelkoa. Miten Suomea raken­ne­taan vielä nykyis­tä­kin turval­li­sem­maksi? Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­tossa käsi­tel­lään mm. polii­sin ja raja­val­von­nan sekä pelas­tus­toi­men asioita. Keski­tymme pääasiassa sisä­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan asioi­hin, ja edus­kun­nassa meitä lähim­pänä on hallin­to­va­lio­kunta. Myös monen­lai­set uudet turval­li­suus­ky­sy­myk­set ovat mielen­kiin­tomme kohteita.

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Mari Kaunis­tola sekä Sebas­tian Lohja. Verkos­ton sihteeri on Emilia Syvä­salmi.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Mari Kaunis­tola, puheen­joh­taja
mari.kaunistola@eduskunta.fi

Sebas­tian Lohja, puheen­joh­taja
sebastian.lohja@gmail.com

Emilia Syvä­salmi, sihteeri
emilia.syvasalmi@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content