Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Oikeus­po­li­tii­kan
verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkos­tossa käsi­tel­lään kysy­myk­siä, jotka liit­ty­vät erityi­sesti oikeus­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan sekä perus­tus­laki- ja laki­va­lio­kun­nan asioi­hin. Aihei­siin kuulu­vat mm. tuomiois­tuin­lai­tos ja oikeu­den­käyttö, perus- ja ihmi­soi­keu­det, valtio­sään­tö­ky­sy­myk­set sekä krimi­naa­li­po­li­tiikka.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Aleksi Jäntti, puheen­joh­taja
aleksi.jantti@eduskunta.fi

Johanna Sten­ros, puheen­joh­taja
johanna.stenros@protonmail.com

Akseli Lehto­nen, sihteeri
akseli.lehtonen@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko-poli­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content