Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / eurovaalit / Sivu 2

eurovaalit

11.5.2019

Petteri Orpo: Parem­paa Euroop­paa ei raken­neta voimilla, jotka halua­vat hajot­taa EU:ta

EU-parla­­mentti tarvit­see nyt Eurooppa-myön­­tei­­siä päät­tä­jiä, sillä parem­paa Euroop­paa ei raken­neta niillä voimilla, jotka halua­vat hajot­taa unio­nia, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo

2.5.2019

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

Suomi on ollut Euroo­pan unio­nin jäsen 24 vuotta. Suoma­lai­set ovat käyt­tä­neet euroa kätei­senä 17 vuotta.  Yli 55 000 suoma­laista nuorta on

22.3.2019

Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita: Korhola, Ropo ja Yli-Rahnasto

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi keski­viik­kona Helsin­gissä pitä­mäs­sään kokouk­sessa uusiksi euro­vaa­lieh­dok­kaiksi ex-euro­­par­­la­­men­­taa­­rikko Eija-Riitta Korho­lan, maan­vil­je­lijä Sami Yli-Rahnas­­ton ja yrit­täjä Mikael Ropon. ”Olen

14.2.2019

Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita nimetty: Piia Kurki ja Heikki Nieme­läi­nen

Kokoo­mus nimesi uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita Kokoo­muk­sen ehdo­kas­lista euro­vaa­lei­hin on täyden­ty­nyt kahdella uudella ehdok­kaalla. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tors­taina Helsin­gissä ehdok­kaiksi liike­toi­min­ta­joh­taja Piia

19.1.2019

Kokoo­mus täydensi euro­vaa­lieh­dok­kai­den listaansa

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä! Kokoo­mus nimesi kahdek­san uutta ehdo­kasta kevään euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto päätti uusista ehdok­kaista lauan­taina Helsin­gissä. Uudet euro­vaa­lieh­dok­kaat ovat

6.11.2018

“Our choice for Presi­dent of the Euro­pean Commis­sion is Alex Stubb”

Strong support from the Nordics and the Baltics for Alexan­der Stubb to become the EPP Spitzen­kan­di­dat. “We, the Leaders of

16.9.2018

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaansa

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set kuusi ehdo­kas­taan ensi touko­kuun euro­vaa­lei­hin sunnun­taina. Paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa lähte­vät tavoit­te­le­maan kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri

5.3.2014

Seuraa suoraa lähe­tystä EPP:n puolue­ko­kouk­sesta, Dubli­nista.

Tors­taina 6.3. Dubli­nissa alkaa EPP:n puolue­ko­kous, joka toimii lähtö­lau­kauk­sena EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Perjan­taina 7.3. puolue­ko­kous valit­see EPP:n kärkieh­dok­kaan Euroo­pan komis­sion puheen­joh­ta­jaksi.

4.3.2014

Kokoo­muk­sen puolue­johto osal­lis­tuu EPP:n puolue­ko­kouk­seen Dubli­nissa

Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) 22. puolue­ko­kous järjes­te­tään 6.-7.3. Dubli­nissa, Irlan­nissa. Puolue­ko­kous on lähtö­lau­kaus EPP:n euro­vaa­li­kam­pan­jaan. Tapah­tu­maan odote­taan yli 2000 osal­lis­tu­jaa, mukaan

8.6.2009

Jyrki Katai­nen: Kiitos!

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen kiit­tää päivä­kir­jas­saan kaik­kia Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaita sekä Kokoo­musta äänes­tä­neitä!

Skip to content