Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / eurovaalit / Sivu 4

eurovaalit

8.5.2009

Into, tieto, taito teke­vät pienestä suuren

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyy lauan­taina 9.5. sadoilla tapah­tu­milla ympäri Suomen! Kokoo­mus julkisti eilen tors­taina 7.5. valta­kun­nal­li­sen euro­vaa­li­kam­pan­jansa teeman ja ilmeen.

19.4.2009

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kokous -- Kylvö­par­la­mentti kokoon­tui Helsin­gissä - mukana oli myös puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Valtuus­kunta antoi kannan­o­ton “Euro­vaa­lei­hin rehel­li­sin maata­lous­sä­ve­lin”.

2.4.2009

Kokoo­mus kuun­te­lee! Euro­vaa­lieh­dok­kai­den ja minis­te­ri­ryh­män Korva-kier­tue käyn­nis­tyy

Suomi puhuu. Eurooppa kuun­te­lee. Eurooppa ei ole siellä, missä pippuri kasvaa. Se on osa Suomea ja Suomi osa sitä. Och samma på alla andra euro­peiska språk.

19.2.2009

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tors­taina 19.2. Helsin­gissä Suoma­lai­sella Klubilla pide­tyssä kokouk­sessa viisi uutta ehdo­kasta kesä­kuun 2009 Euroo­pan Parla­men­tin vaalei­hin.

24.1.2009

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi vaali­ko­kouk­ses­saan lauan­taina 24.1.2009 Helsin­gissä Edus­kun­nan lisä­ra­ken­nuk­sessa puolu­een euro­vaa­lieh­dok­kaiksi kymme­nen henki­löä.

Skip to content